Hjem
Sosiologisk institutt

Ny artikkel. Susanne Bygnes: Making Equality Diverse?

Stipendiat Susanne Bygnes har publisert ein artikkel i tidsskriftet NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research

Hovedinnhold

Artikkelen tar for seg tilhøvet mellom kjønnslikestilling og etnisk likestilling i Likestillings- og Diskrimineringsombodet sitt arbeid.

 

Les omtale av artikkelen i NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Volume 18, Issue 2 June 2010 , pages 88 - 104