Hjem
Sosiologisk institutt

Widding Isaksen medforfatter i fransk bok om "globaliseringens kjønn"

Lise Widding Isaksen, professor i sosiologi ved UiB, bidrar i en ny bok om globaliseringens kjønn som utgis i Frankrike som et resultat av en tidligere konferanse-

Hovedinnhold

Boken "Le sexe de la mondialisation" (Globaliseringens kjønn) handler om kjønn, klasse og rase i de nye internasjonale arbeidsdelingene. Forfatterne diskuterer hvordan kjønn er blitt en sentral kategori i organiseringen av  globale neo liberalistiske arbeidsmarkeder. I denne boken forsøker forfatterne å utvikle en forståelse av internasjonale arbeidsdelinger, mobilitet og migrasjon, transnasjonale sosiale bevegelser og krigenes dynamikk. Analysene fokuserer på hvordan kjønn, klasse og rase er vevd inn i slike store sosiale endringer.  

Fra Sosiologisk institutt bidrar Lise Widding Isaksen med en artikkel skrevet sammen med Uma Devi og Arlie Hochschild . Denne handler om kvinnedominerte migrasjoner mellom Kerala i India og De Arabiske Emirater i Midt Østen og hvordan migrasjoner endrer lokalmiljøene i hjemlandet.Det er en studie av "globale omsorgskjeder" sett fra barns perspektiv.   Boken er et resultat av en konferanse om "Kjønn og globalisering" som Sciences Po ("Institut d'Etudes Politiques de Paris") arrangerte i Paris for et par år siden.

 

Les mer om boken hos Sciences Po University Press.