Hjem
Sosiologisk institutt
Kronikk i Bergens Tidende

Dyr og villedende markedsføring

Hensynet til en verdig og god behandling av hjelpemottakere og til rimelige arbeidsbetingelser for hjelperne er vanskelig nok å forene i dagens offentlige velferdstjenester. Kommersialisering av slike tjenester forsterker disse problemene skriver Karen Christensen og Kari Wærness i en kronikk i Bergens Tidende

Hovedinnhold

For et par uker siden fikk en av oss en personlig adressert brosjyre fra Orange Helse AS. Navn og adresse kunne fylles inn på siste side under teksten «Ja takk, til gratis hjemmesykepleie» og sendes tilbake med porto allerede betalt.

Les hele kronikken på BT.NO