Hjem
Sosiologisk institutt

Ny bok - Atle Møen: Allmenningen. Eit sosiologisk forsvar for fellesskapen.

Offentleg eigedom blitt omdanna til privat eigedom i stor skala.

Hovedinnhold

I denne boka argumenterer forfattaren for at alle samfunn må ha ein felleseigedom, ein allmenning, eit sterkt offentleg liv og ein kollektiv fridom som ei ramme for kvar enkelt menneske sin eigen veg til lykke. Vi treng å utvida felleseigedommen og styrkja det offentlege området, slik at det kan dannast klare grenser mot kva som vert privatisert og omdanna til varer. Boka er skriven både for studentar, forskarar og andre med interesse for sosiologi, samfunnsteori og generelle samfunnsspørsmål, men mange av stykka er også innslag i eit offentleg ordskifte om viktige politiske spørsmål.

Sjå Atle Møen si forskarprofil her

Klikk her for å gå til forlaget