Hjem
Sosiologisk institutt
ny kronikk i vg

Har vi multikulturalisme i Norge?

Det er viktig å anerkjenne at selv om kulturelle forskjeller eksisterer, så kan de noen ganger være vanskelige å leve med, skriver Susanne Bygnes.

Hovedinnhold

Breiviks mål var å ramme dem som arbeider for å videreføre multikulturalismen som ideologi i Norge. - For meg som forsker på multikulturalisme gir dette lite mening, skriver Susanne Bygnes i en ny kronikk VG.

I kronikken, som ble publisert i VGs papirutgave mandag 7. mai, diskuterer Bygnes hva multikulturalisme er og hvorvidt  begrepet kan brukes til å beskrive det norske samfunnet:

- Dersom spørsmålet er om Norge er multikulturelt i betydningen kulturelt mangfoldig, er svaret et rungende ja. Dette er imidlertid ikke et utslag
av Arbeiderpartiets politikk, men et faktum som vi og alle samfunn må leve med. Det er allikevel viktig å anerkjenne at selv om kulturelle forskjeller eksisterer, så kan de på samme måten som forskjeller mellom kjønn, noen ganger være vanskelige å leve med, skriver Bygnes i kronikken.

Kronikken kan leses i sin helhet i VGs papirutgave mandag 7. mai, eller ved å laste ned pdf-filen til høyre i nettleservinduet.

Kronikken bygger på tidsskriftsartikkelen 'Ambivalent Multiculturalism' som kommer i tidsskriftet Sociology senere i år og en artikkel i NORA fra 2010: https://www.uib.no/sosio/nyheter/2010/06/ny-artikkel.-susanne-bygnes-making-equality-diverse. Disse arbeidene er del av en doktorgrad som leveres ved UiB til høsten.

Dokumenter