Hjem
Sosiologisk institutt

Stiller en ny tid samfunnsforskere overfor nye metodiske utfordringer?

Artikkelen av Hans-Tore Hansen, Kjetil G. Lundberg & Johanne Syltevik er for tiden den mest leste i Sosiologisk tidsskrift. Forfatterne svarer på utfordringen om å reflektere rundt metodene sosiologer bruker.

Hovedinnhold

Med artikkelen «The Coming Crisis in Empirical Sociology» startet Savage og Burrows en viktig debatt om utfordringene som møter tradisjonelle sosiologiske metoder i kunnskapskapitalismens tid. De argumenterer for at sosiologer bør reflektere mer over de metodene vi bruker, og vår artikkel er et svar på denne utfordringen. I artikkelen bruker vi vår forskning om brukernes erfaringer med velferds- og arbeidsetaten (Nav) som utgangspunkt for å diskutere utfordringer og muligheter ved tradisjonelle metoder som survey, intervjuer og feltarbeid i vår tid. I tillegg reflekterer vi over andre mulige kilder til data og metoder for å utforske brukererfaringer (avisoppslag, internettblogger, Facebook-grupper og data fra brukerorganisasjoner) og diskuterer deres styrker og svakheter.

Artikkelen er publiser i Sosiologisk tidsskrift og kan leses/lastes ned her.

For tiden den mest leste artikkelen på idunn.no i Sosiologisk tidsskrift.