Hjem
Sosiologisk institutt

Fortsatt mye lest - fire år etter publisering

Artikkelen "Den «legitime kulturens» moralske forankring" er den mest leste artikkelen i Tidsskrift for samfunnsforskning (Tfs), fire år etter at den ble ført i pennen av Ove Skarpenes.

Hovedinnhold

I artikkelen studerer Skarpenes følgende problemstilling:

"Bruker middelklassen kultur (litteratur, musikk, film, kjennskap til sentrale intellektuelle debatter, konsertbesøk, galleribesøk osv.) som utgangspunkt for grensetrekking mot andre grupper i samfunnet? I så tilfelle på hvilken måte?"

Artikkelen er tilgjengelig via idunn.no sine nettsider.

Artikkelen "Kulturforskning og empirisk analyse", skrevet av Ove Skarpenes og Rune Sakslind med utspring fra samme forskningsprosjekt, kan også vise til høy popularitet på Tfs sine nettsider.

Høye lesertall på Tfs sine nettsider viser at artiklenes aktualitet vedvarer også idag - opp til fire år etter publisering.