Hjem
Sosiologisk institutt

Adivasi-Mobilisering i India

Førsteamanuensis Alf Gunvald Nilsen har publisert artikkelen Adivasi Mobilization in Contemporary India: Democratizing the Local State? i tidsskriftet Critical Sociology.

Hovedinnhold

I en fersk artikkel i juli-utgaven av tidsskriftet Critical Sociology skriver førsteamanuensis Alf Gunvald Nilsen om fattigdom og politisk mobilisering blant Indias urbefolkning - mer spesifikt, Bhil-folket i det vestlige Madhya Pradesh. På bakgrunn av data samlet inn i løpet av hans NFR-finansierte postdoktorprosjekt, skriver Nilsen om Bhil-adivasienes avmektighet i forhold til det lokale statsapparatet, og hvordan lokale sosiale bevegelser har mobilisert omkring demokratiske krav for å fa bukt med statens "hverdagstyranni".

Artikkelen er tilgjengelig her