Hjem
Sosiologisk institutt
Ny artikkel

Nettverk, fellesskap og symbol

Artikkelen "Nettverk, fellesskap og symbol - Eit Durkheim-perspektiv på nettverkssamfunnet" av Atle Møen er publisert i Tidskrift for samfunnsforskning

Hovedinnhold

I dette teoretiske essayet ønskjer forfattaren å skildra og analysera idealtypiske kjenneteikn ved korleis menneska i den kreative klassen lever liva sine innanfor både plasslause nettverk og lokaliserte fellesskap. Hans særskilde bidrag er å observera og analysera dette iaugefallande innslaget ved nettverkssamfunnet gjennom eit Émile Durkheim-perspektiv.

Les mer her