Hjem
Sosiologisk institutt

Case-studie publisert på ReStore

Professor Karen Christensens casestudie "Disability, Independence and Care (DIC): a cross-national study of cash-for-care in the UK and Norway" er nå tilgjengelig i databank for International Social Research Methods Case Studies.

Hovedinnhold

Databanken er redigert av Julia Brannen (tidligere professor II ved Sosiologisk institutt), Linda Hantrais og Dave Filipović-Carter. Den har til hensikt å gi innsikt i gjennomføringen av casestudier samt rasjonaler og metodologiske refleksjoner relatert til studiene.

Se casestudiet i sin helhet eller se andre casestudier i International Social Research Methods (at ReStore)