Hjem
Sosiologisk institutt
Ny publikasjon

Møte med død og sjukdom

Kari Wærness, professor emerita ved Sosiologisk institutt har gjennom flere år samarbeidet med forskere fra Ghana. Dette har nå resultert i en bok om pleie av døende og alvorlig syke - perspektiver fra Ghana.

Hovedinnhold

Boken "Care of the Seriously Sick and Dying - Perspectives from Ghana" er redigert av Kari Wærness, UiB, Christine Oppong, University of Cambrigde/University of Ghana, og Phyllis Antwi, University of Ghana. Boken består av en rekke essays fra ulike bidragsytere, som gir innsikt i hvordan omsorgen for alvorlig syke og døende preges av både ambivalens, endring, usikkerhet og ressursmangel i et samfunn i rask forandring, slik eksempelet Ghana er.

 

Les mer i På Høyden

Les om prosjektet Globalization and changes in the Cultures of Survival and Care:
The Case of Ghana