Hjem
Sosiologisk institutt
ny kronikk i bt

I utakt med de eldres behov

Erlend Steine Lie og Karen Christensen kommer med klar kritikk av innføringen av fritt brukervalg for hjemmehjelpstjenester i en ny kronikk i Bergens Tidende.

Erlend Steine Lie har nylig avlevert mastergradoppgaven «Jeg er fornøyd bare jeg får hjelp. En sosiologisk studie om Fritt Brukervalg» ved Sosiologisk institutt, UiB. Lie har forsket på hjemmehjelpsmottakere sitt møte med Fritt Brukervalg-ordningen.

I kronikken, som er delvis basert på Lies masteroppgave, er Lie og Christensen kritiske til konsekvensene av ordningen. De skriver blant annet at det har aldri vært mindre rom for medbestemmelse enn nå, og at ingen av forbedringene av tjenestene tar utgangspunkt i de eldre selv. I følge forfatterne, viser masteroppgaven til Lie at ordningen derimot åpner opp for diskriminering av ansatte i hjemmehjelpstjenesten på grunnlag av etnisk bakgrunn, kjønn eller annet.

Les kronikken her.

Se oversikt over avlagte masteroppgaver ved Sosiologisk institutt.