Hjem
Sosiologisk institutt

Sosiologiens Vankunnskap

Hva om moderniteten ikke først var vestlig og så ble global? Det er ett av spørsmålene Alf Gunvald Nilsen stiller i siste utgave av Sosiolog-Nytt med innlegget Sosiologiens Vankunnskap.

Hovedinnhold

I dette nummeret av Sosiolognytt starter Alf Gunvald Nilsen, førsteamanuensis ved Sosiologisk Institutt, en ny bokspalte som kommer til å drøfte nyskapende og kritiske bidrag til den sosiologiske litteraturen. I sin første spalte tar Nilsen utgangspunkt i Gurminder K. Bhambras bok "Rethinking Modernity: Postcolonialism and the Sociological Imagination" (Palgrave: 2008) som et grunnlag for en debatt om det han ser på som en eurosentrisk dypstruktur i sosiologiens forståelse av det moderne samfunnets utvikling. Du kan lese teksten "Sosiologiens Vankunnskap" på Nilsens blogg.

Gurminder Bhambra er gjesteforeleser i Bergen 06.06, som en del av seminaret "Interrogating the Global: Challenges for the Social Sciences". Les mer om Bhambra og hans bok Rethinking Modernity: Postcolonialism and the Sociological Imagination her.