Hjem
Sosiologisk institutt
Ny publikasjon

Ole Johnny Olsen med bidrag i ny årbok fra Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

Historikere og sosiologer fra det produktive bergenske miljøet for arbeidslivsforskning ved Uni Rokkansenteret og ved Universitetet i Bergen har bidratt med to artikler til Arbeiderhistorie 2010. Sammen med Jan Heiret har Ole Johnny Olsen beskrevet en oppblomstrende internasjonal interesse for forskning om fagbevegelse og arbeiderorganisering.

Hovedinnhold

 

Les mer om Årboken her.