Hjem
Sosiologisk institutt
Kronikk i bergens tidende

Skal åleinemødrene redda velferdsstaten?

Staten vil truleg spara nokre kroner på å kutte overgangsstønaden til åleineforsørgjarar, men det er tale om små summar. For dei som blir ramma av innstrammingane vil det gjera ein stor forskjell, skriv Liv Johanne Syltevik, Anne Hege Henden Strand og Helga Eggebø i en ny kronikk i Bergens Tidende.

Vi stiller oss undrande til kva Brochmannutvalet vil oppnå med kutt og strengare aktivitetskrav i overgangsstønaden all den tida mange av dei som får slik stønad i ein periode faktisk kjem seg i jobb etterpå, skriv forfattane.

- Ein offentleg debatt om overgangsstønaden bør vera basert på fakta om ordninga som sådan og effektane ho har for heile gruppa av mottakarar.

Les hele kronikken på bt.no