Hjem
Sosiologisk institutt

Stor oppmerksomhet for ny artikkel

"A New Model of Social Class: Findings from the BBC’s Great British Class Survey Experiment" er en fellesartikkel hvor bla. Professor Johs. Hjellbrekke har vært medforfatter. Artikkelen har høstet stor internasjonal oppmerksomhet.

Hovedinnhold

Til grunn for artikkelen ligger datasettet fra The Great British Survey som er et elektonisk spørreskjema som 161.000 personer svarte på. På bakgrunn av surveyen konkluderte BBC at en i dagens Storbritannina kan identifisere syv ulike sosiale klasser. Disse spenner fra "elite" på toppen - preget av penger, tilkoblinger og smale kulturelle interesser, til "precariat" på bunn - preget av mangel på penger, mangel på tilkoblinger og brede kulturelle interesser. Artikkelen er omtalt både av BBC og i New York Times (fra disse sidene er det lenker ytterligere omtale av surveyen).

For abstract og artikkel, les her