Hjem
Sosiologisk institutt
Ny rapport

Marketisation in Nordic eldercare

Rapporten fra NORMACARE er det første forsøk på å grundig dokumentere prosessen med markedsretting innenfor eldreomsorg i Sverige, Finland, Danmark og Norge. I rapporten har professor Karen Christensen bidratt.

Foto/ill.:
istockphoto

Hovedinnhold

Nordisk tradisjon

I Norden har vi en tradisjon for universelle, skattefinansierte eldreomsorgstjenester, sentrert på offentlige tilbudet. Likevel eldreomsorg i Norden ikke unngått påvirkning fra den globale bølgen av markedsretting de siste årene. Tiltak, som for eksempel konkurranseutsetting og brukervalg modeller, har blitt innført i alle de nordiske landene, og i noen land har det vært en økning av private, «for-profitt levering» av omsorgstjenester.

Fokus i rapporten

I rapporten stilles følgende spørsmål: Hva slags markedsreformer er gjennomført i de nordiske eldreomsorgssystemene? Hva er omfanget av privateide levert tjenester? Hvordan sikres kvaliteten innen eldreomsorgen ved økt markedsretting? Hva har virkningen av markedsrettingen vært for brukere av eldreomsorg, på omsorgsarbeidere og på systemet i sin helhet? Er trendene lik i de fire landene, eller er det store forskjeller mellom dem? Rapporten inneholder også analyser ulike sider ved markedsretting av eldreomsorgen i Canada og USA. Disse analysene gir muligens noen innspill til de nordiske landene om risikoen ved økende konkurranse og private bestemmelsen i eldreomsorg.