Hjem
Sosiologisk institutt

Sosiolog i kommunikasjonsbransjen

Alexander Flaa ble ferdig med masteroppgaven sin i mai 2010. Det var en kvalitativ oppgave hvor åtte ledere med internasjonal erfaring i en større norsk industribedrift ble intervjuet om deres oppfattelser av og erfaringer med korrupsjon.

Hovedinnhold

Det er nyttig å ha erfaring med å lese forskningslitteratur i forbindelse med kunnskapsinnhenting knyttet til utvikling av prosjekter.

Hvor jobber du nå og hva er dine arbeidsoppgaver?

Det siste året har jeg arbeidet i JS/Norge, et danskeid markeds- og kommunikasjonsbyrå med kontorer i 13 land over hele Europa. Jeg fungerer som prosjektleder og tekstforfatter og jobber primært med utvikling av markeds- og kommunikasjonsmateriell for bedrifter, organisasjoner og kommuner. I all hovedsak dreier det seg om informasjonsprodukter til print og web, samt filmproduksjon. Jeg er kreativt ansvarlig i alle prosjekter og fungerer som bindeledd mellom kunde på den ene siden og fotografer, designere og øvrige medlemmer av prosjektteamet på den andre siden.

Hvordan vil du beskrive veien ut i arbeidslivet?

Jeg hadde som mål at jeg skulle bli ferdig med masteroppgaven på normert tid, derfor søkte jeg på noen jobber allerede i månedene før jeg ble ferdig med oppgaven, uten å få noen av disse.

Da jeg hadde levert masteroppgaven begynte jeg å søke jobber mer intensivt. Jeg ble innkalt på en del intervjuer, ett av disse var hos Trygg Trafikk og jeg ble ansatt dagen etter.

Jeg jobbet på Trygg Trafikks hovedkontor i Oslo og hadde stilling som prosjektleder. Mitt ansvarsområde var ungdom. Dette innebærer at jeg ledet ungdomsprosjekter, og satt i en del andre prosjektgrupper som jobber med ulike tiltak rettet mot ungdom, fortrinnsvis i alderen 15-24 år.  Men selv om man som prosjektleder har hovedansvaret for prosjektene man leder er det en veldig flat struktur internt i prosjektgruppene og mye av arbeidet blir gjort i fellesskap. 

Etter Trygg Trafikk arbeidet jeg  tre år i WWF-Norge. Her ledet jeg den norske delen av Norges, og verdens, største informasjons- og holdningskampanje, Earth Hour. Jeg var også prosjektleder for en del mindre kampanjer både på markeds- og kommunikasjonssiden.

Hvordan får du bruk for dine ferdigheter som sosiolog?

Jeg ser stor verdi av å ha kjennskap til både kvalitativ og kvantitativ metode. I tillegg er det nyttig å ha erfaring med å lese forskningslitteratur i forbindelse med kunnskapsinnhenting knyttet til utvikling av prosjekter.

Har du noen råd til hvordan sosiologer bør møte arbeidsmarkedet?

Mens jeg studerte på masternivå arbeidet jeg i alle fire semestrene som undervisningsassistent på sosiologisk institutt i fagene SOS100, SOS101 og SOS112. Dette var en veldig god erfaring som jeg tror teller positivt i en jobbsøknad. I tillegg var jeg aktiv innenfor fotball hele studietiden. Begge disse erfaringene var noe jeg løftet fram i mine søknader.

Generelt tror jeg det er lurt å vise til hva man har gjort også utenfor studiene når man skriver jobbsøknader. Det kan gi et klarere bilde av hva slags person man er for en potensiell arbeidsgiver. Jeg tror også det er lurt både å begynne å søke jobber tidlig og å søke på mange ulike jobber. Det krever trening å skrive gode jobbsøknader og da kan det være greit å øve en del. I tillegg kan det være nyttig å gå på intervjuer selv om man ikke er så veldig interessert i den spesifikke jobben, men man kan på den måten stå bedre rustet for et intervju til drømmejobben. Tror jeg.

 

Oppdatert 24. november 2016

av: Evelyn Myrå Holmøy