Hjem
Sosiologisk institutt

Kontaktlærer på videregående skole

Øystein Kummen sin masteroppgave i sosiologi ble ferdig i 2008 og omhandlet bruk av synkronisert e-post via på mobiltelefoner, og konsekvenser for forholdet mellom arbeid og fritid. Nå jobber han som kontaktlærer på Fagerlia Videregående.

Hovedinnhold

Sosiologien er en god verktøykasse for å beskrive og forstå det man jobber med i skolen.

I 2009 gjennomførte jeg praktisk-pedagogisk utdanning ved UiB. Dette studiet innebærer til sammen 14 uker praksis på ungdomstrinnet og i den videregående skolen, og er en god anledning til å få vist seg fram for en potensiell fremtidig arbeidsgiver. Like etter studiene fikk jeg jobb som vikar ved en ungdomskole, den samme skolen jeg var hos i praksisperioden min. Jeg har senere jobbet som vikar på ulike videregående skoler, først og fremst i ulike samfunnsfag. Høsten 2010 fikk jeg tilbud om et årsvikariat som kontaktlærer på ungdomstrinnet. Det innebærer kontaktlæreransvar og undervisning i samfunnsfag samt flere andre fag. 

Sosiologiutdanning danner en sentral basis for hverdagen som pedagog. Her kan i grunn hele det sosiologiske feltet trekkes inn. Å tenke sosiologisk gir både en verktøykasse for å beskrive og forstå det man jobber med i skolen, og er nyttig for å tenke konstruktivt omkring de utfordringer man møter. Det sosiale samspillet i skolen, både vertikalt og horisontalt, er kanskje det området hvor sosiologien tydeligst kan brytes ned og anvendes i praksis. Man har derfor en god fagutdanning i bunn om man velger en pedagogisk retning etter fullførte sosiologistudier, etter mitt syn. 

I tillegg er faglig tyngde i samfunnsfag en klar fordel, en faglig forståelse som også er overførbar til andre fag i skolen. Jeg drar også nytte av interesse for historie, og aktiv avislesning. Generelt kan man også si at en akademisk utdanning gir evne til å sette seg inn nye emner, noe som er helt nødvendig i læreryrket. En god bonus ved yrket må være at man får kunnskap om mange ting man ellers ikke ville brukt tid på sette seg inn i. 

Hverdagen som lærer er utfordrende, meningsfull og spennende. For de sosiologene som ikke nødvendigvis drømmer om et liv på et kontor, så kan jobb i skolen være et godt alternativ.