Hjem
Sosiologisk institutt

Rådgiver i Statens landbruksforvaltning

- Sosiologien har lært meg å stille spørsmål ved det etablerte og å systematisere tanker og problemstillinger, sier Sigurd Siem, rådgiver i Statens landbruksforvaltning.

Hovedinnhold

Jeg mener sosiologien har lært meg å stille spørsmål ved det etablerte og å systematisere tanker og problemstillinger.

Jeg leverte masteroppgaven i mai 2009. Temaet var tilbakeflytting til distriktet. Tanken var å undersøke hva som fikk folk til å flytte tilbake, og å forsøke å beskrive hva stedlig tilknytning konkret bestod i.

Etter dette flyttet jeg derimot ikke ut i distriktet. Turen gikk i stedet over fjellet og jeg ble en del av sentraliseringen. Flere sosiologer før meg hadde fortalt om det lova landet i og rundt hovedstaden. Etter sommerferien pakket jeg derfor sakene mine og dro med to ryggsekker og ei matveske mot Oslo for å søke arbeid.

Det ble selvsagt et stort antall søknader, og påfølgende mange avslag. Men i det store og det hele tror jeg ikke vi sosiologer er mindre ettertraktet i arbeidslivet enn utdanningsgrupper vi sammenligner oss med. I selve søknadsprosessen la jeg omtrent like mye vekt på innholdet i masteroppgaven som på graden i seg selv. Siden sosiologi er et så bredt tema mente jeg det kunne være lurt å, avhengig av stillingen, dra veksler på de ulike typene kompetanse vi lærer på masterprogrammet. Jeg framhevet også andre ting jeg hadde puslet med, som frivillig arbeid og ulike sommerjobber.

Jeg opplevde vel at det ikke var alt for mye kunnskap om sosiologifaget i arbeidslivet. Likevel skjønte de fleste hvilke type arbeid man gjør med masteroppgaven. Potensielle arbeidsgivere synes sosiologi snarere var spennende enn irrelevant slik jeg opplevde det. Samtidig hadde jeg gjort mye forskjellig ved siden av utdanningen min, og jeg opplevde nok at dette var viktig for å få sjansen på et jobbintervju. Masteren i sosiologi var mer den formelle inngangsporten. Skal du spise biff er biffen essensiell, men det er tilbehøret som avgjør hvor vellykket det blir.

Min første jobb var som førstekonsulent i Utlendingsdirektoratet (UDI). Her jobber jeg i serviceenheten, det vil si de som har direktekontakt med brukere gjennom besøk, telefon eller e-post. Etter halvannet år der begynte jeg som rådgiver i Statens landbruksforvaltning. Her jobber jeg med import av matvarer, og hvordan dette kan påvirke bruken av norske landbruksvarer.

Jeg har altså gått fra en empatisk orientert jobb, til noe mer statistikk og analytisk. Jeg hadde nok mest bruk for sosiologien i min første jobb. Det var veldig spennende og utfordrende å se hvordan mennesker opplevde å møte et byråkrati. I UDI står følelsene og stanger mot regelverket, og jeg tror nok mange følte seg fanget i rasjonalitetens jernbur på begge sider.

I min nåværende jobb er det nok ikke så mye direkte sosiologisk. Men jeg synes jeg flere ganger har bruk for å se ting utenfra for å finne løsninger. Jeg mener sosiologien har lært meg å stille spørsmål ved det etablerte og å systematisere tanker og problemstillinger. I slike sammenhenger opplever jeg ofte at det er en fordel å kunne favne utrolig bredt.

Mitt tips til nye jobbsøkere er som følger: Ikke vær beskjeden når det gjelder kompetansen dere sitter på. Skriv mange søknader og bruk flere aspekter ved studiet i søknaden.

Ja, og så gjør noe annet ved siden av studiet.