Hjem
Sosiologisk institutt
News

«Babykos» kan ikke måles i penger

Kari Wærness svarer økonomene på deres analyse av fødselspermisjonen i en kronikk i Bergens Tidende.

Foto/ill.:
colocbox.no

Hovedinnhold

"Det blir feil å si at den viktigste vurderingen av betalt fødselspermisjon er om den bidrar til å øke kvinners yrkesdeltakelse", skriver Professor Emerita Kari Wærness i kronikken "Babykos» kan ikke måles i penger" i Bergens Tidende.