Hjem
Sosiologisk institutt
Ny artikkel i European Sociological Review

Sykefraværet blant innvandrere i Norge: Har yrkesmessige forkjeller noe innvirking?

Ikke-vestlige innvandrere i Norge har mer sykefravær enn andre innvandrere og innfødte nordmenn. Sammen tre andre forskere har professor Hans-Tore Hansen gjennomført studien som undersøker om yrkesfaktorer er forbundet med ikke-vestlige innvandreres større sykefravær.

Foto/ill.:
colorbox.no

Hovedinnhold

Hans-Tore Hansen har sammen med kollegaene Tor Helge Holmås (Uni-Rokkan), M. Kamrul Islam (Uni-Rokkan) og Ghazala Naz (SSB) skrevet artikkelen «Sickness Absence Among Immigrants in Norway: Does Occupational Disparity Matter?» som er publisert i European Sociological Review (Volume 30 Issue 1 February 2014 ).

Forskerne fant signifikant mer sykefravær (i form av sannsynlighet for og lengden på fravær) for ikke-vestlige innvandrere sammenlignet med innfødte nordmenn.

- Studien viser at yrkesstatus forklarer relativt lite av denne gruppens større sykefravær, sier Hans-Tore Hnsen. Med hensyn til kjønnsforskjeller kom det ikke frem noen forskjeller mellom gruppene; kvinner hadde mer sykefravær enn menn.

Les mer om i artikkelen her