Hjem
Sosiologisk institutt
Nytt samarbeid

Nytt forskersamarbeid mellom Norge og Spania

The NILS Science and Sustainability Program for Mobility of Researchers har bevilget 25.000 Euro til et nytt forskersamarbeid mellom forskere fra Sosiologisk Institutt på Universitetet i Bergen og samfunnsforskere på Universidad Carlos III de Madrid.

Hovedinnhold

Forskergruppen ledes av Professor Lise Widding Isaksen (UiB) og Post-doc Magdalena Diaz Gorfinkiel (UC III M).

Prosjektet skal studere finanskrisens effekt på velferds-migrasjons og familiepolitikk i Spania og Norge. Spania og Norge har ulike former for samspill mellom velferdsstaten, migrasjonspolitikken og familien.

Spania tilhører gruppen av familie-orienterte velferdsstater som er basert på kvinners omsorgsarbeid, mens familieinstitusjonen i Norge støttes opp av en aktiv stat og en ekspansiv barnehagepolitikk. Forskergruppene skal sammenligne hvordan endringer i økonomisk politikk virker inn på ansvarfordelingen mellom velferdsstaten og familien, og om hvilken betydning nye migrasjonsformer mellom Sør Europa og Nord Europa har i dette bildet.