Hjem
Sosiologisk institutt
Metode

Case-studie fra Sosiologisk institutt er blitt metodisk læringseksempel

Det er case-studiet "Disability, Independence and Care in the United Kingdom and Norway: An International Social Research Methods Case Study", som er tatt med som læringseksempel.

Foto/ill.:
colorbox.no

Hovedinnhold

Dette er et tverrnasjonalt prosjekt, finansiert av NFR, som ble gjennomført i Storbritannia og Norge.

- Målet med prosjektet var å forstå betydningen av ulike velferdspolitiske kontekster for praktiseringen av den såkalte 'cast-for-care'-ordningen, forteller Karen Christensen.

Dette er ordninger som vektlegger uavhengigheten til funksjonshemmede mennesker ved å gi dem mer kontroll og valg over de tjenester som tilbys av lokale myndigheter.

Hva er SAGE Research Methods?

SAGE Research Methods er et verktøy laget for forskere, lærere og studenter. Man kan søke på og utforske ulike metodekonsepter og gjennom casene lære om design av forskningsprosjekter, metodiske valg knyttet til spesifikke problemstillinger samt om ulike typer utfordringer knyttet til forskningsprosessen i konkrete gjennomførte studier.