Hjem
Sosiologisk institutt
I nyhetene

- Favoriserer de oppegående

- Tiltaket i Fjell er mest tilpasset dem som i utgangspunktet forventer å komme seg ut i jobb, sier førsteamanuensis Thomas Lorentzen til BT.

Hovedinnhold

I dagens BT (12.03) kan vi lese om prosjektet "Muligheten" som er et tiltak i regi av NAV kontoret i Fjell kommune. Tiltaket er rettet mot mottakere av sosialstønad som er arbeidsføre eller som kan bli det. 

Effekten av tiltaket har gitt særdeles gode resultater. 60-70 prosent av sosialstøttemottakerne som har vært innom Muligheten, er kommet seg ut i ordinært arbeid eller over i en eller annen form for aktivitet.

I en kommentar til artikkelen sier førsteamanuensis Thomas Lorentzen at resultatet er svært bra. Samtidig peker han på at man bør være varsom med å beskrive deltakernes jobbfrekvens som en direkte effekt av tiltaket, blant annet fordi det ofte er dem som står nærmest arbeidslivet som blir med.