Hjem
Sosiologisk institutt

Personal- og administrasjonsleder i TINE Meieriet Jæren

Renate Tråsavik har mastergrad i sosiologi, og arbeider nå som personal- og administrasjonsleder i Tine Meieriet Jæren. - Studiet gir gode analytiske og metodiske verktøy, Det har vært veldig verdifullt i alle jobbene jeg har hatt, forteller hun.

Hovedinnhold

Jeg har alltid sett på sosiologi som en paraplyutdanning. Det er et fag som gir deg en bred kompetanse.

Studier

Hvorfor valgte du å studere sosiologi ved UiB?

Jeg har alltid likt samfunnsfag. På videregående hadde jeg samfunnskunnskap som valgemne, og jeg syntes faget var veldig interessant. Læreren i det faget var også skolens rådgiver, og jeg ble anbefalt å studere samfunnsfag videre. Valget om å studere sosiologi var nok litt tilfeldig, men mest fordi jeg likte faget. Jeg tok det første studieåret ved Høgskolen i Stavanger, som det da het. Der hadde vi Knud Knudsen som foreleser, og det var veldig inspirerende.

Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg skrev om pappapermisjon. Jeg intervjuet åtte fedre i Statoil om permisjon og bruk av fedrekvote. I oppgaven tok jeg for meg idealene om pappapermisjon sett opp mot realitetene, problematikken med tidsklemma når man er i etableringsfasen, og også arbeidslivspolitikk.

Hvordan synes du det var å skrive masteroppgave?

Jeg synes det var veldig krevende, men det gav en mestringsfølelse når prosjektet var avsluttet. Masteroppgaven er et stort og selvstendig prosjekt, og jeg følte at jeg ble veldig trygg på meg selv og mine egne evner gjennom arbeidet med oppgaven. Det var en fin avslutning på et langt studieløp.

Hva gjorde du ved siden av studiene?

Jeg hadde permisjon fra masterstudiene i ett år for å være nestleder i Norsk Studentunion (NSU) i Bergen. Det var et hektisk, men lærerikt år. Det var en annen måte å bli kjent med universitetssystemet på, og jeg fikk også litt pause fra arbeidet med masteroppgaven og dataene mine.
Jeg tror det er lurt å engasjere seg mens man studerer, enten man tar på seg et verv eller er med og arrangerer en fagdag eller liknende. Jeg ble med i fagutvalget da jeg gikk på master, men jeg skulle gjerne ha engasjert meg litt tidligere. Det å engasjere seg er sosialt og kjekt, og det gjør også at du får prøvd deg litt på samarbeid og oppgaver som venter deg i arbeidslivet.

Jobb

Hva jobber du med?

Som personal- og administrasjonsleder er jeg en del av ledergruppen her på meieriet, og jeg rapporterer direkte til meierisjefen her. Stillingen min er samtidig knyttet til TINE Personal og kompetanse sentralt. Jeg fungerer som rådgiver for de andre lederne her lokalt, jeg jobber med rekruttering og organisasjonsutvikling. Her på meieriet er vi med ca 140 ansatte, mens det i TINE på landsbasis er 5600 ansatte. I stillingen min skal jeg sikre at  personalpolitikken i TINE blir fulgt opp og at vi forholder oss til det lov og avtaleverket som regulerer norsk arbeidsliv. Andre arbeidsoppgaver er å følge opp våre ansatte som er sykemeldte eller av andre grunner ikke fungerer i sin stilling.

Hva er det beste med jobben og hva er mest utfordrende?

Det beste er at jeg har mye kontakt med andre folk. Jeg sitter ikke isolert på et kontor, og det synes jeg er fint. Jeg liker også det at jeg både får jobbe overordnet og strategisk samtidig som at jeg jobber direkte med mennesker på individnivå.

Det mest utfordrende er nok knyttet til de personlige skjebnene til våre ansatte. Jeg må kalle inn til og holde noen vanskelige samtaler med folk.

Hva var din første jobb etter endt utdanning?

Jeg hadde et engasjement i en barnevernstjeneste. Jeg var ansatt som konsulent og arbeidet med barnevernssaker, i tillegg ledet jeg et ressursteam. Etterpå gikk jeg over til å jobbe med personal.

Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

Jeg var veldig klar for overgangen. Det var ikke det at jeg var skolelei, men jeg var klar for å få meg jobb. Jeg trives godt i arbeidslivet, men noen ganger savner jeg den fleksibiliteten som jeg hadde i studietiden.

 

Sosiologi

Hvorfor bør nye søkere velge sosiologi?

Jeg har alltid sett på sosiologi som en paraplyutdanning. Det er et fag som gir deg en bred kompetanse. Innenfor dette kan du spisse deg og velge mellom mange fag og emner. Studiet gir gode analytiske og metodiske verktøy. Det har vært veldig verdifullt i alle jobbene jeg har hatt.

Hvordan får du bruk for dine ferdigheter som sosiolog?

Det metodiske og analytiske er det viktigste du får med deg fra sosiologi. Evnen til å kunne sette seg ned og håndtere komplekse saker. Arbeidsmetodikken vi lærer gjennom studiet og arbeidet med masteroppgaven er veldig relevant, det er også metodefaget. På sosiologi er vi opptatt av individer, grupper, organisasjoner og relasjonene mellom dem. Kunnskapen om disse relasjonen og samspillet har vært viktig for meg å ha med meg i mine jobber.

Har du noen råd til sosiologer på vei ut på arbeidsmarkedet?

Vær klar over hva du selv kan brukes til. Du kan oppleve å komme på jobbintervju der de ikke helt vet hva sosiologi er eller hva en sosiolog har av kompetanse. Da er det viktig å kunne forklare hva utdannelsen har gitt deg. Underveis er det også lurt å tenke over hva du vil ha ut av studiet, og hvordan du tenker at du kan bruke utdannelsen din etterpå.