Hjem
Sosiologisk institutt

Utveksling på masternivå

Kan jeg reise ut på masternivå? Hvilke alternativer har jeg og hva må jeg gjøre?

Hovedinnhold

Det vert anbefalt å reise på utveksling i løpet av bachelorgraden, men du kan og reise på utveksling som en del av mastergraden din i sosiologi. Blant moglegheitene er studiar i Norden og Europa gjennom Nordplus og Erasmus+ ordningane, eller du kan reise til eit anna kontinent gjennom ei av UiBs mange bilaterale avtalar.

Utvekslingsopphald vert anbefalt at leggjas til 2. semester. På masternivå tek du emne til erstatning for dei obligatoriske emna når du reiser på utveksling. Det betyr at ikkje alle avtalar er aktuelle og at du må gjere ein innsats med å finne emne til erstatning for obligatoriske emne. Avtalen ein vurderer må opne for utveksling på masternivå og i tillegg må det finst eit relevant sosiologisk fagtilbod ved institusjonen. Du finn informasjon om dei avtalene som kan passe på siden for utvekslingsavtalar. Sorter på MASV-SOS.

Kontakt studierettleiar om du ikkje finn informasjon du treng eller om du ønskjer rettleiing.