Hjem
Sosiologisk institutt
Rosenbergsgate 39 er fredet

Fredingsrunde på høyden

Over 40 kunnskapsbygg av kulturhistorisk betydning fredes av Riksantikvaren. På listen finner vi også Ørjar Øyens Hus.

Oppslag m bilder av hus og sak