Hjem
Sosiologisk institutt
Ny publikasjon

Mariya Stoyanova Bikova med bidrag i ny bok.

Au pairer har tradisjonelt vært tenkt på som unge kvinner fra middelklassen fra Nord-Europa, som har dratt et spennede opphold i et fremmed land i ett år.

Hovedinnhold

Myten om en spennende og morsom opplevelse

Au pairer har tradisjonelt vært tenkt på som unge kvinner fra middelklassen fra Nord-Europa, som har dratt et spennede opphold i et fremmed land i ett år. Denne boken er den første som utelukkende ser på livene til au pairer, og boken avslører at livet som aupair er  langt fra like spennende og morsomt som myten tradisjonelt tilsier. Bruk av au pair er nå et globalt fenomen, og au pairer er like sannsynlig å komme fra Asia og Latin -Amerika som fra Sverige eller Frankrike .

Sårbar og underrepresentert gruppe

De er en stadig større gruppe av lavt lavtlønnede som brukes til barnepass og husartbeid slik at titusenvis av familier klarer å møte krav til både jobb og privatliv. Til tross for viktigheten av det arbeidet de gjør, er au pairer ikke anerkjent som arbeidere, og er ofte ekskludert fra selv den mest grunnleggende beskyttelse, for eksempel en minstelønn. Som unge innvandrere som lever inne i sine arbeidsgiver boliger er de sårbare for utnyttelse og misbruk .

Der er i bokens andre tema - om au pairer i de nordiske landene at Mariya Bikova har skrevet et kapittel med tittelen "In a Minefield of Transnational Social Relations: Filipino Au Pairs between Moral Obligations and Personal Ambitions".

PhD prosjektet

PhD - prosjektet " Kjønn og den globale produksjonen av velferd i en norsk kontekst" er en studie av kryssningene mellom arbeid , velferd og migrasjon, og er bygget rundt to hovedforskningsinteresser:

  1. Au pair - utvekslingsprogram som en form for kvinnelig migrasjon
  2. Au pair - utvekslingsprogram i et felt hvor innvandringspolitikk, likestillingspolitikk og velferdspolitikk møtes og påvirker de som er au-pairer i Norge , deres familier og relasjoner.

- Ved å tilnærme seg au pair migrasjon fra disse to analytiske vinkler , vil jeg utforske hvordan fenomenet er knyttet til en større prosess med kvinnelig migrasjon, og hvordan den økte populariteten til au pair-ordningen i Norge kan gi innsikt i endringer i omsorgskultur og sosiale strukturer i både Norge og de ​​landene hvor au pairene kommer fra, sier Bikova om PhD prosjektet sitt.

Det er mad bakgrunn i sitt arbeid med PhD avhendingen kappitelet i boken er skrevet.

Les mer om boken her