Hjem
Sosiologisk institutt

Saksbehandler i Statens Lånekasse

Linn Westmark er saksbehandler for utlandsavdelingen ved Statens Lånekasse.

Hovedinnhold

Utdanning for alle styrker kvinners posisjon i samfunnet

Hvorfor valgte du å studere sosiologi ved UiB?

Jeg tok en bachelorgrad i kjønnsstudier ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), og som en del av dette programmet skulle vi velge en spesialisering. For min del falt valget dermed på sosiologi.  Jeg har alltid vært opptatt av hvordan mennesker handler i samfunnet, og hvilke strukturer som påvirker vår hverdag. Kombinasjonen av fagfeltene kjønn og sosiologi var dermed perfekt for meg.

 

Hva skrev du masteroppgave om?

Masteroppgavens tittel er «Aspirations & Responsibilities – a Qualitative Study Among Female Care Workers in Khayelitsha». Til oppgaven gjorde jeg feltarbeid Khayelitsha, som er en township utenfor Cape Town.

Oppgaven setter søkelyset på den sør-afrikanske velferdsstaten og individuelle erfaringer av uformelt omsorgsarbeid. Det jeg ville finne ut av i oppgaven var hvordan kvinner håndterer store utfordringer som arbeidsledighet, fattigdom, sykdom og sult i eget lokalsamfunn. Det velferdssystemet som møter kvinner i Khayelitsha er svært marginalt sammenlignet med det vi er vant til å benytte oss av her i Norge. Det var derfor veldig spennende og lærerikt å bryne seg på dette stoffet med min sosiologiske ballast fra UiB.

 

Var temaet du valgte av relevans for din nåværende jobb?

Temaet for oppgaven har ikke direkte relevans for jobben jeg har nå. Likevel gjorde det å jobbe med dette temaet meg svært bevisst og ydmyk overfor det norske velferdssystemet. Lånekassens samfunnsoppdrag om å gjøre utdanning mulig for alle på tvers av sosiale lag, har vært og er en viktig brikke for å styrke kvinners posisjon i samfunnet. Jeg er også svært opptatt av internasjonale forhold, noe jeg får jobbe med i Lånekassen.

 

Hadde du relevant arbeid, eller deltok du i relevante aktiviteter i studietiden? (verv etc.)

I løpet av de seks årene jeg bodde i Bergen hadde jeg ulike deltidsjobber ved siden av studiene. Blant annet jobbet jeg for Amnesty, og på sosiologisk institutt som forskningsassistent og seminarleder. I løpet av årene var jeg også aktiv som frivillig i Amnestys studentnettverk, og jeg var medlem av styret i Norsk Sosiologforening, avdeling Vestlandet.

 

Hva jobber du med?

Jeg jobber i dag som saksbehandler på utlandsavdelingen i Lånekassen. Jobben går hovedsakelig ut på å behandle søknader om støtte fra studenter som skal ta en hel grad i land utenfor Norden.  I løpet av de tre årene jeg har jobbet i Lånekassen har stillingen utviklet seg, og i dag er jeg også opplæringsanssvarlig på avdelingen i tillegg til at jeg samarbeider en del med kommunikasjonsavdelingen om både sosiale medier og tekster til nettsidene våre.

 

Hva er det beste med jobben og hva er mest utfordrende?

Utlandsavdelingen er en veldig spennende avdeling i Lånekassen. Selve fagfeltet internasjonal utdanning er kjempestort, og er stadig i endring.  Noe av det beste med jobben er møtet med studentene, ansatte og agenter ved læresteder i utlandet. Jeg synes også det er veldig interessant å jobbe med regelverket, og se hvordan dette stadig endrer seg i henhold til samfunnsendringer for øvrig. Det mest utfordrende med jobben er nok å skulle formidle et komplekst regelverk på en lett og forståelig måte til studentene.

 

Hvorfor bør nye søkere velge sosiologi?

Enhver arbeidsplass har nytte av sosiologiske perspektiver.  Sosiologistudiet gir deg et godt verktøy for å forstå hvordan samfunnsstrukturer fungerer, og hvordan disse strukturene påvirker menneskers handlinger. Sosiologi er et veldig interessant og morsomt fag, og både det faglige og sosiale miljøet på instituttet er helt enestående!