Hjem
Sosiologisk institutt
Nyhet

Alternativ norsk utenrikspolitikk

Johan Galtung mener Norge må legge om utenrikspolitikken hvis vi ønsker å være en foregangsnasjon innen fredsarbeid i verden.

Galtung forelesning
En engasjert Johan Galtung utfordret både akademikere og politikere i sin gjesteforelesning ved Sosiologisk institutt.
Foto/ill.:
Adrian Kjær

Hovedinnhold

Sosiologisk Institutt arrangerte 22. april en gjesteforelesning med Johan Galtung (85) titulert "Alternativ norsk utenrikspolitikk - hvordan kunne den se ut?" Galtung regnes som grunnleggeren av freds- og konfliktsforskningen og er en av våre mest kjente akademikere internasjonalt.

 

Et utenrikspolitisk alternativ

Galtungs ønskeliste for hvordan en alternativ utenrikspolitikk kan se ut innebærer blant annet at Norge tar initiativ til store endringer i FN, exit NATO, en ny tilnærming til terrorisme og asymmetriske trusler basert på dialog, samt fredskonferanser for å rydde opp i gamle konflikter.

FNs sikkerhetsråd bør utvides til 54 medlemmer, resolusjoner herfra om bruk at makt bør kreve 2/3 flertall og vetoreglene må oppheves. Det bør opprettes en direkte valgt «Folkets forsamling» hvor alle verdens land får én representant per million innbyggere dersom de oppfyller kravene om demokratisk valg. I denne hypotetiske folkets forsamling vil vesten ha 22 % av representantene, mens Kina og India alene står for 37 %. Det er ifølge Galtung verdt å ta til ettertanke. I tillegg må FNs hovedkvarter flyttes ut av USA, f.eks. kan Hong Kong være et reelt alternativ.

At NATO medlemskapet sies opp er ikke det vesentligste, sier Galtung, men at vi bryter med USA. Asymmetrien mellom øst og vest må brytes ned slik at vest ikke alltid er synonymt med godt og riktig, og slik at øst ikke alltid er synonymt med dårlig og feil, uansett hva som måtte være fakta. Vår historiske tilknytning til USA binder tankegangen vår mer enn vi tenker over.

Norge kan være en initiativtaker for å lage en liste over statsterroristiske land og gå i dialog med disse, mener Galtung. Han presenterte også mulige løsninger på noen av dagens konflikter. Situasjonen i Ukraina kunne vært løst om man opprettet en forbundsstat. En bærekraftig løsning på Israel-Palestina konflikten kunne vært en 2-statsløsning kombinert med en 6-stats Midtøsten fellesskap og en 20-lands organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Vest-Asia. Norge kan starte allerede i morgen med å anerkjenne Palestina, mener Galtung.

 

Vil ikke skje

Galtung kunne også fortelle forsamlingen hvorfor dette (svært sannsynlig) ikke vil skje. Han tok utgangspunkt i en sosialantropologisk tilnærming der en dyptliggende årsak ligger i norsk kultur og den vendingen mot vest vi har hatt siden USA «befridde oss fra krigen». I tillegg er det veldig norsk å ville være på «den rette siden». Vi ønsker å ha moralsk rett.

 

Kontroversiell

Galtung er en frittalende samfunnsdebattant og har flere ganger møtt kritikk for sine uttalelser. En kommentar fra salen trekker frem at Galtung står for et annet paradigme innen sosiologien enn vi finner i Norge og at dette er noe akademikerne bør ta til ettertanke. Galtung selv kommenterer (til latter fra salen) at han overhodet ikke er kontroversiell, men at han derimot er på linje med verdensflertallet i de fleste saker.