Hjem
Sosiologisk institutt

Sosiologisk helaften om helse og sosial ulikhet

Norsk sosiologforening avd. Vestlandet og Universitets mobile fagbibliotek inviterer til helsesosiologisk aften

Sosiologisk helaften

Hovedinnhold

Til å presentere og diskutere tema kommer Aksel Tjora og Terje Andreas 

Eikemo fra NTNU.

 

Aksel Tjora (dr.polit.) er professor i sosiologi med 

forskningsinteresser knyttet til mellomsosial og teknisk-materiele 

forhold blant annet innenfor områder som helse og medisin.

 

Terje Andreas Eikemo (dr.polit.) har i hovedsak forsket på 

helseforskjeller i og mellom land. Han skrevet flere artikler som 

omhandler sosial ulikhet i mental helse, kroniske sykdommer, og 

dødelighet. Når det gjelder hvilke mekanismer som gir lange liv i god 

helse, har Eikemos forskning hatt et bredt fokus: fra velferdspolitikk 

og helsesystemer på overordnet nivå, til sosiale, materielle, 

livstilsrelaterte (som røyking, alkoholforbruk, fysisk aktivitet og 

kosthold), arbeidsmiljø, arbeidsledighet, og bruk av helsetjenester på 

individuelt nivå. Eikemo er også fagrådsmedlem i Helsedirektoratets 

fagråd for sosial ulikhet i helse.

 

Kort om helsesosiologi

Helsesosiologi er en retning innen sosiologien som analyserer hva 

slags rolle helse, sykdom, og behandling spiller i samfunnet. 

Utgangspunktet er en forståelse av helse som et grunnleggende aspekt 

ved livet, på individuelt plan, så vel som i tilknytning til 

arbeidsplass og familie, og dermed samfunn. Ulike helsetilstander kan 

dermed også forstås gjennom begrepet sosial ulikhet og klasse. En 

sentral problemstilling er med dette det stabile mønsteret av sosiale 

ulikheter en finner i befolkningen - helsestatusen blir bedre jo 

høyere i det sosioøkonomiske hierarkiet folk befinner seg. Denne 

sammenhengen gjelder for så å si alle helsemål på den ene siden, og 

for så å si alle mål på sosioøkonomisk status på den andre siden.

 

Om du er en av de brenner for helsesosiologi eller en av de som ikke 

helt har fått taket på hva det er ennå, er du hjertelig velkommen, 

sosiolog eller ei!

 

Universitetsbiblioteket vil også være tilstede med sitt mobile 

fagbibliotek, og det vil være mulighet for å låne med seg relevant 

faglitteratur.

 

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/719560488188553/