Hjem
Sosiologisk institutt

Leder for kommunikasjonsbyrå

Ben Holan jobber med kommunikasjon, samfunn og økonomi.

Hovedinnhold

Du blir verken god eller lykkelig av pliktbegrunnede valg.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi ved UiB?

Det var litt tilfeldig, men jeg hadde studert psykologi og var mest interessert i sosialpsykologi. Jeg opplevde at sosiologi var et naturlig steg videre i den retningen.

 

Hvor var du på utveksling, og hvordan trivdes du?

UC Berkeley. Jeg fikk oppleve høyere utdanning på sitt aller ypperste. California er for øvrig et bra sted å oppholde seg over tid på.

 

Hva skrev du masteroppgave om?

Verdikonflikter som følge av privatiseringsprosessen i de Israelske kibbutzene.

 

Var temaet du valgte av relevans for din nåværende jobb?

Nei, ikke direkte i hvert fall. 

 

Hadde du relevant arbeid, eller deltok du i relevante aktiviteter i studietiden? (Verv etc.)

Jeg engasjerte meg i studentpolitikk og hadde tillitsverv ved universitetet.

 

Hvorfor bør søkere velge sosiologi?

Først og fremst fordi det er et veldig interessant fag. 

 

Hva jobber du med?

Jeg leder et kommunikasjonsbyrå.

 

Hva er det beste med jobben og hva er det mest utfordrende?

Jeg digger jobben min. Den er variert og krever at jeg presterer hver eneste dag, samt at jeg stadig lærer mer om kommunikasjon, samfunn og økonomi. Det mest utfordrende er kanskje kundeoppdragene med mye økonomi og finans.

 

Hva var din første jobb etter endt utdanning? Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

Kommunikasjonsrådgiver i Geelmuyden.Kiese. Overgangen til arbeidslivet var som å komme hjem - jeg fant meg til rette umiddelbart.

 

Har du noen tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?

Det viktigste jeg har lært er at muligheter åpner seg når du er offensiv, og at du lykkes når du følger det som naturlig interesserer deg. Du blir verken god eller lykkelig av pliktbegrunnede valg. Gjennom studietiden kan du prøve og feile på en helt annen måte enn arbeidslivet gir rom for.