Hjem
Sosiologisk institutt

Rådgiver i Barne-, ungdoms og familiedirektoratet

Petter Dotterud Anthun fullførte sin bachelorgrad i 2010 og tok siden mastergrad i sosiologi ved Københavns Universitet.

Hovedinnhold

Det beste med jobben er å få arbeide med spennende og evig aktuelle temaer, i tillegg til at det oppleves som svært meningsfullt å få jobbe med likestilling.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi ved UiB?
Grunnen til at jeg valgte å studere sosiologi var noe tilfeldig. Jeg visste at jeg ville studere på universitetet og var interessert i samfunnsfag og humaniora, men var ikke sikker på hvilket fag jeg skulle velge. Jeg oppfatta sosiologi som et ganske bredt fag, sammensatt av teorier og metoder fra flere andre fag, som gav mulighet til å lære mye om mange ulike tema. Oslo hadde jeg ikke lyst til å studere i og valgte derfor å søke meg inn på UiB, fordi jeg hadde hørt at Bergen var en bra studentby. Kort tid etter at jeg hadde begynt på studiene skjønte jeg at både valg av studie og studiested var midt i blinken for meg. 

Hva skrev du bachelor- og masteroppgave om?          

I bacheloroppgaven skrev jeg om femininitet og heavy/black metal. Masteroppgaven min tok for seg homofile menn som lever med hiv og skam, en følelse som ofte blir forbundet med hiv-diagnosen. 


Hadde du relevant arbeid, eller deltok du i relevante aktiviteter i studietiden?
Som student i Bergen var jeg aktiv i flere studentorganisasjoner. I flere år var jeg engasjert som journalist og produsent i Studentradioen. I radioen ble jeg introdusert for Phonofestivalen, Studentradioens musikk-, kultur- og samfunnsfestival, hvor jeg var bookingansvarlig i 2009 og festivalsjef i 2010. I omtrent halvannet år satt jeg i Fagutvalget ved Sosiologisk Institutt, samt Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet. Høsten 2010 hadde jeg en måneds praksis i informasjonsavdelingen til TV2, gjennom UiB-faget Praktisk informasjonsarbeid, og høsten 2012 var jeg praktikant ved Presse-, kultur- og informasjonsavdelingen ved Det norske Generalkonsulatet i New York. I tillegg skrev jeg fra tid til annen om musikk for ulike nettsider og var frivillig på en rekke festivaler og arrangementer.

Hvorfor bør nye søkere velge sosiologi?
Fordi det gir en bred og solid forståelse av teorier og praksiser som former den verden vi lever i, gode analytiske egenskaper og (forhåpentligvis) en evne til å være kritisk og stille spørsmål til forhold i samfunnet vårt.

Hvor jobber du og hva er dine konkrete arbeidsoppgaver idag? 

Jeg jobber som rådgiver i Likestillingsavdelingen til Barne-, ungdoms og familiedirektoratet. Arbeidsoppgavene innebærer formidling og utredning av forskning og norsk likestillingspolitikk, planlegging og avvikling av fagarrangementer, dialogføring med bruker- og interesseorganisasjoner, samt faglig rådgivning om hvordan vi kan jobbe aktivt og strategisk med likestilling. 

 

Hva er det beste med jobben og hva er mest utfordrende?

Det beste med jobben er å få arbeide med spennende og evig aktuelle temaer, i tillegg til at det oppleves som svært meningsfullt å få jobbe med likestilling.

Å fremstille materialet vi benytter oss av på en tilgjengelig måte, samt å holde seg oppdatert på all forskningen innenfor feltet er blant utfordringene. Uten disse utfordringene ville arbeidet riktignok ikke vært like spennende. 


Hva var din første jobb etter endt utdanning? Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?
Min første relevante jobb var ved Office for Contemporary Art Norway, som web-, informasjon- og presseansvarlig. Overgangen til arbeidslivet gikk veldig fint, særlig fordi jeg alt hadde fått prøve meg i lignende jobber mens jeg fortsatt holdt på med studiene. Det gjorde at jeg var godt forberedt, samt følte meg trygg og selvsikker på at jeg ville takle jobben fint.


Har du noen tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?
For meg har det å arbeide i studentorganisasjoner underveis i studiene vært alfa og omega når det kommer til jobbmuligheter. Ikke bare har det gitt meg faglige og praktiske evner som har vært uvurderlige i arbeidslivet, men det å være med i organisasjoner har også vært kjempegøy, en fantastisk måte å bli kjent med utrolig bra folk, og det har gitt meg muligheten til å prøve ting jeg aldri ville gjort ellers.

 

Publisert 2015

Oppdatert 29. november 2016 av Evelyn Myrå Holmøy