Hjem
Sosiologisk institutt

Med sosiologi i markedsføringsbransjen

Eva Michelet Berntsen fikk jobb i markedsføringsbransjen kort tid etter å ha fullført bachelorgraden i sosiologi.

Hovedinnhold

Innenfor markedsføring er kunnskap om hvordan samfunn og mennesket spiller sammen og påvirker hverandre viktig

Hvorfor valgte du å studere sosiologi ved UiB?
Jeg hadde akkurat kommet hjem fra et halvtårsstudie i New York og hadde lyst til å flytte til en annen by enn Oslo. Da falt valget ganske raskt på Bergen. At jeg valgte sosiologi var egentlig ganske tilfeldig, jeg var usikker på hva jeg ville studere og valgte det som appellerte mest akkurat der og da. Heldigvis angret jeg ikke på det valget.

Hva skrev du bacheloroppgave om?
Jeg skrev bacheloroppgave om hva som er grunnen til at det er få kvinnelige toppledere i norsk privat næringsliv. I korte trekk handlet problemstillingen om grunnen er at kvinner ikke ønsker slike jobber, om de blir utestengt fra slike jobber eller om samfunnet legger opp til at kvinner ikke har tid til slike jobber ved siden av familieliv.

Var temaet du valgte av relevans for din nåværende jobb?
Jeg mener at dette temaet alltid vil være relevant for meg som kvinne i arbeidslivet.

Hadde du relevant arbeid, eller deltok du i relevante aktiviteter i studietiden? (verv etc.)
Ja, jeg brukte veldig mye av min studietid på verv. Mest fordi jeg synes det var veldig gøy og sosialt, men også fordi jeg håpet at det ville gi meg et fortrinn når jeg senere skulle søke jobb. Jeg var skuespiller i revyen første året. Andre året var jeg regissør for revyen og tok vervet som fadderleder. Siste året var jeg studentrepresentant i fakultetsstyret og var leder av studentutvalget.

Hva jobber du med?
Jeg jobber hovedsakelig med å arrangere konferanser og messer for våre kunder. Dette innebærer mye planlegging, koordinering og logistikk med lokaler, leverandører og personell. Tidligere har jeg også jobbet med produktlanseringer, live activation og standutvikling

Hva er det beste med jobben og hva er mest utfordrende?
Det aller beste med jobben min er å jobbe i et kreativt og ungt miljø. Jeg trives med en hektisk hverdag og det får jeg definitivt her. Jeg føler stadig at jeg blir utfordret og læringskurven er veldig bratt. Markedsføring var helt nytt for meg da jeg begynte her, men det er en veldig spennende bransje med mange muligheter.

Hva var din første jobb etter endt utdanning? Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?
Dette er min første jobb. Jeg begynte rett etter endt bachelorgrad og har vært her i to år. Overgangen fra studietid til arbeidslivet var ganske brå. Det var både skummelt og veldig spennende. Plutselig er det noen andre som er avhengig av at du får gjort det du skal og du må lære mye på kort tid. Men når man først kommer inn i det er arbeidslivet veldig gøy!

Har du noen tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?
Mange lurer på hvordan jeg får bruk for sosiologi i min jobb, men jeg mener at du alltid vil få bruk for sosiologi. Innenfor markedsføring for eksempel er kunnskap om hvordan samfunn og mennesket spiller sammen og påvirker hverandre viktig. I tillegg har jeg fått veldig mye igjen for alle vervene jeg hadde, både i løpet av studietiden og i jobbsøkerprosessen. Sist, men ikke minst – vær stolt av utdanningen du har og ”selg inn” kunnskapen din for alt det er verdt til potensielle arbeidsgivere!