Hjem
Sosiologisk institutt
Undervisning våren 2021

Vil du bli seminarleder?

Har du lyst til å være undervisningsassistent ved Sosiologisk Institutt neste semester? Vi tar nå imot søknader.

Seminarundervising
Foto/ill.:
Emil Weatherhead Breistein

Instituttet har behov for undervisningsassistenter på følgende emner:

 • SOS101 Klassisk og moderne sosiologisk teori
 • SOS105 Arbeid under kapitalismen
 • SOS111 Familien i endring
 • SOS118 Horizontal Mobility in Sociological Perspective
 • SOS201 Sosiologisk forskning: teori og metode
   

Arbeidsoppgavene for undervisningsassistenter vil være:

 • Ledelse og undervisning av seminargrupper
 • Kommentering og godkjenning av innleveringsoppgaver
 • Deltakelse i møter med emneansvarlige, koordinator og studiekonsulent for planlegging og gjennomføring av undervisning
 • Oppfølging av studenter som er meldt opp til seminar
 • Bruk av mittuib og mail
 • Obligatorisk opplæringstilbud for dem som ikke har undervisningserfaring

 

Instituttet er i ferd med å utforme en arbeidsoppgavebeskrivelse og veiledning til seminarlederne for arbeidet med seminarene. Disse vil også inkludere veiledning for kommentering av obligatoriske oppgaver. Arbeidsoppgavebeskrivelse og veiledningen vil bli drøftet med søkerne før ansettelse. Til våren vil instituttet ansatte en universitetslektor som skal koordinere seminarundervisningen, følge opp og støtte seminarlederne i deres arbeid. Vi arbeider med justering og presisering av seminarledernes arbeidsoppgaver og relasjon til emneansvarlig og den nye koordinatoren, og resultatet av dette vil tas med i grunnlaget for arbeidskontraktene.

Alle arbeidsoppgavene (bortsett fra UiB sitt opplæringskurs og kommentering av obligatoriske oppgaver) er inkludert i stillingsprosenten. Stillingsprosenten vil variere avhengig av lengde på ansettelsesperioden.

UiB sitt opplæringskurs og kommentering av oppgaver kommer utenom stillingsprosenten og vil bli timelønnet. Lønn for kommentering av oppgaver avhenger av antall og lengden på oppgavene. Undervisningsassistenten får betalt for forberedelsestid + undervisningstimene. Forberedelsestiden utenom seminarene vil variere ut fra tidsrammen og hvor mange grupper du har.

 

Arbeidet er lønnet med statens lønnstrinn 35.

Stillingen kan søkes av masterstudenter i sosiologi. Vi søker noen som har mulighet til å ta 2 seminargrupper (eller flere). Gruppene vil bli fordelt etter instituttets behov, men oppgi gjerne hvilket emne du ønsker.

 

NB: Oppstart for gruppeundervisningen er i uke 4 eller uke 5.

Søknadsfrist er 7. desember. Søknad med CV og attester (slått sammen til en pdf-fil) skal sendes til studieveileder@sos.uib.no. Dersom du har vært seminarleder vår 2020 eller høst 2020 trenger du ikke å laste opp CV og attester.

Om du har noen spørsmål til utlysningen, vennligst kontakt studieveileder.