Hjem
Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)

Hovedinnhold

Det psykologiske fakultet sine laboratoriefasiliteter i Christiesgt. 12 har utstyr til en hel rekke typer eksprimeltell forskning.

Dette inkluderer:

  • Psykofysiologisk utstyr for å måle ulike data som hjerterate, hjerteratevariabilitet, hudens ledningsevne for strøm (skin conductance), søvnkvalitet etc.
  • Eye-tracking som måler visuell oppmerksomhet (f.eks. knyttet til sentrale visuelle element i penge- og dataspill og i reklame for dette).
  • Multipell testingrom der det blant annet gjennomføres eksperimenter med tanke på strukturelle mekanismer både i penge- og dataspill.
  • Videoanalyselaben for å analysere videoer av personer som f. eks. spiller.
  • Rom hvor en kan finjustere lysforhold for å studere ulike effekter av lys har på for eksempel på døgnrytmen.