Hjem
Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)
Oversikt over publikasjoner SPILLFORSK

Publikasjoner

Hovedinnhold

Utvalg av publikasjoner fra forskningsmiljøet de siste 5 årene:

Prevalensstudier

Det er gjort mange tverrsnittsstudier (eller prevalensstudier) som har som mål å si omtrent hvor mange som er har problemer med pengespill i en populasjon. 

SPILLFORSK har siden 2013 utført fem slike studier.
1) Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge i 2013
2) Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2015
3) Endring av penge- og dataspillproblemer i Norge 2013-2015
4) Prevalens av pengespillproblemer blant 17 åringer i Norge
5) Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2019

Pallesen, Ståle; Mentzoni, Rune Aune; Torsheim, Torbjørn; Erevik, Eilin K.; Molde, Helge; Morken, Arne Magnus. Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2019. Bergen: Institutt for samfunnspsykologi 2020 (ISBN 978-82-91713-70-0) 141 s.UiB

Hanss, D., Mentzoni, R.A., Blaszyzynski, A., Molde, H., Torsheim, T., & Pallesen, S. (2015). Prevalence and correlates of problem gambling in a representative sample of Norwegian 17-year olds. Journal of Gambling Studies, 31, 659-678.

Pallesen, Ståle; Molde, Helge; Mentzoni, Rune Aune; Hanss, Daniel; Morken, Arne Magnus. Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2015. Bergen: Institutt for samfunnspsykologi 2016 (ISBN 978-82-91713-60-1) 103 s.UiB

Pallesen, Ståle; Molde, Helge; Mentzoni, Rune Aune; Hanss, Daniel; Morken, Arne Magnus. Endring av penge- og dataspillproblemer i Norge 2013-2015. Bergen: Institutt for samfunnspsykologi 2016 (ISBN 978-82-91713-62-5) 97 s.UiB

Pallesen, Ståle; Hanss, Daniel; Mentzoni, Rune Aune; Molde, Helge; Morken, Arne Magnus.Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge i 2013. Bergen: Institutt for samfunnspsykologi 2014 99 s.

Alkohol og pengespill

Leino, Tony Mathias; Molde, Helge; Griffiths, Mark D.; Mentzoni, Rune Aune; Sagoe, Dominic; Pallesen, Ståle. Gambling behavior in alcohol-serving and non-alcohol-serving-venues: a study of electronic gaming machine players using account records. Addiction Research and Theory 2017 ;Volum 25.(3) s. 201-207SI UiB

Sagoe, Dominic; Mentzoni, Rune Aune; Leino, Tony Mathias; Molde, Helge; Haga, Sondre; Gjernes, Mikjel Fredericson; Hanss, Daniel; Pallesen, Ståle.The effects of alcohol expectancy and intake on slot machine gambling behavior.. Journal of Behavioral Addictions 2017 ;Volum 6.(2)

Pengespill

Erevik, Eilin K.; Pallesen, Ståle; Mohn, Mette; Aspeland, Trond; Vedaa, Øystein; Torsheim, Torbjørn.The Norwegian remote intervention program for problem gambling: Short- and long-term outcomes. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2020 ;Volum 37.(4) s. 365-383FHI NTNU SI STO UiB

Bjørseth, Benjamin; Simensen, Josefine; Bjørnethun, Aina; Griffiths, Mark D.; Erevik, Eilin K.; Leino, Tony; Pallesen, Ståle.The effects of responsible gambling pop-up messages on gambling behaviors and cognitions: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychiatry 2021 UiB

Syvertsen, André; Erevik, Eilin K.; Mentzoni, Rune Aune; Pallesen, Ståle.Gambling Addiction Norway – experiences among members of a Norwegian self-help group for problem gambling. International Gambling Studies 2020 ;Volum 20.(2) s. 246-261UiB 

Syvertsen, André; Pallesen, Ståle; Erevik, Eilin K.; Mentzoni, Rune Aune.Direct marketing experiences among individuals with current and lifetime gambling disorder. Frontiers in Psychology 2020 ;Volum 11. s. -UiB

Engebø, Jonny; Torsheim, Torbjørn; Mentzoni, Rune Aune; Molde, Helge; Pallesen, Ståle. Predictors of Gamblers Beliefs About Responsible Gambling Measures. Journal of Gambling Studies 2019 UiB

Molde, Helge; Moussavi, Yasaman Melody; Kopperud, Stine Therese; Erga, Aleksander Hagen; Hansen, Anita Lill; Pallesen, Ståle. Impulse-control disorders in Parkinson's Disease: A meta-analysis and review of case-control studies. Frontiers in Neurology 2018 ;Volum 9:330. s. 1-15

Sagoe, Dominic; Pallesen, Ståle; Griffiths, Mark D.; Mentzoni, Rune Aune; Leino, Tony. Does individual gambling behavior vary across gambling venues with differing numbers of terminals? An empirical real-world study using player account data. Frontiers in Psychology 2018 ;Volum 9

Sagoe, Dominic; Pallesen, Ståle; Hanss, Daniel; Leino, Tony; Molde, Helge; Mentzoni, Rune Aune; Torsheim, Torbjørn. Mental health symptoms and gambling behaviour: A longitudinal study from adolescence to emerging adulthood. Journal of Behavioral Addictions 2018

Myrseth, Helga; Notelaers, Guy. A Latent Class Approach for Classifying the Problem and Disordered Gamers in a Group of Adolescence. Frontiers in Psychology 2018 ;Volum 9.

Dataspill

Overdreven bruk av dataspill ble første gang beskrevet i den vitenskapelige litteraturen i 1982 og omhandlet tre tilfeller av «Space Invaders Obsession». Det er likevel først det siste tiåret at forskningsinnsatsen vedrørende dette temaet virkelig har tiltatt. Fenomenet omtales ofte med begreper som dataspillavhengighet, dataspillproblemer og internettbasert dataspillidelse.

Molde, Helge; Holmøy, Bjørn; Merkesdal, Alexander Garvik; Torsheim, Torbjørn; Mentzoni, Rune Aune; Hanss, Daniel; Sagoe, Dominic; Pallesen, Ståle. Are Video Games a Gateway to Gambling? A Longitudinal Study Based on a Representative Norwegian Sample. Journal of Gambling Studies 2019 ;Volum 35.(2) s. 545-557UiB

Finserås, Turi Reiten; Krossbakken, Elfrid; Pallesen, Ståle; Mentzoni, Rune Aune; King, Daniel L.; Griffiths, Mark D.; Molde, Helge. Near Miss in a Video Game: an Experimental Study. International Journal of Mental Health and Addiction 2019UiB 

Finserås, Turi Reiten; Pallesen, Ståle; Mentzoni, Rune Aune; Krossbakken, Elfrid; King, Daniel L.; Molde, Helge. Evaluating an Internet Gaming Disorder Scale Using Mokken Scaling Analysis. Frontiers in Psychology 2019 ;Volum 10. s. 1-8UiB 

King, Daniel L.; Andreassen, Cecilie Schou; Mentzoni, Rune Aune; Pallesen, Ståle; Sagoe, Dominic. Comment on the global gaming industry's statement on ICD-11 gaming disorder: a corporate strategy to disregard harm and deflect social responsibility?. Addiction 2018 ;Volum 113.(11) s. 2145-2146

Krossbakken, Elfrid; Torsheim, Torbjørn; Mentzoni, Rune Aune; King, Daniel Luke; Bjorvatn, Bjørn; Lorvik, Ingjerd Meen; Pallesen, Ståle. The effectiveness of a parental guide for prevention of problematic video gaming in children: A public health randomized controlled intervention study. Journal of Behavioral Addictions 2018 ;Volum 7.(1) s. 52-61

Molde, Helge; Holmøy, Bjørn; Aleksander, Merkesdal; Torsheim, Torbjørn; Mentzoni, Rune Aune; Hanss, Daniel; Sagoe, Dominic; Pallesen, Ståle. Are Video Games a Gateway to Gambling? A Longitudinal Study Based on a Representative Norwegian Sample. Journal of Gambling Studies 2018

Myrseth, Helga; Olsen, Olav Kjellevold; Strand, Leif Åge; Borud, Einar Kristian. Gaming behavior among conscripts: The role of lower psychosocial well-being factors in explaining gaming addiction. Military Psychology 2017 ;Volum 29.(2) s. 128-142 FORSV KREFTREG UiB UiT

Krossbakken, E., Pallesen, S., Molde, H., Mentzoni, R. A., Finserås, T. R. (2017). Not good enough? Further comments to the wording, meaning and the conceptualization of Internet Gaming Disorder. Commentary on: Chaos and confusion in DSM-5 diagnosis of Internet Gaming Disorder: Issues, concerns, and recommendations for clairity in the field. (Kuss et al.). Journal of Behavioral Addictions.

Andreassen, C. S., Billieux, J., Griffiths, M. D., Kuss, D. J., Demetrovics, Z., Mezzoni, E., & Pallesen, S. (2016). The relationship between addictive use of social media and video games and symptoms of psychiatric disorders: A lagre-scale cross-sectional study. Psychology of Addictive Behaviors, 30, 252-262.

Griffiths, M. D., van Rooij, A. J., Kardefelt-Winther, D., Kiraly, O., Pallesen, S., Müller, K., Dreier, M., Carras, M., Prause, N., King, D. L., Aboujaoude, E., Kuss, D. J., Pontes, H. M., Fernandez, O. L., Nagygyorgy, K., Achab, S., Billieux, J., Quandt, T., Carbonell, X., Ferguson, C. F., Hoff, R. A., Derevensky, J., Haagsma, M. C., Delfabbro, P., Coulson, M., Hussain, Z., & Dememtrovics, Z. (2016). Working towards an international consensus on criteria for assessing Internet Gaming Disorder: A critical commentary on Petry et al. (2014). Addiction, 111, 167-175.

Wittek, C. T., Finserås, T. R., Pallesen, S., Mentzoni, R. A, Hanss, D., Griffiths, M. D., & Molde, H. (2016). Prevalence and predictors of video game addiction: a study based on a national representative sample of gamers. International Journal of Mental Health and Addiction, 14, 672-686.

Huang, K., Pallesen, S., Mentzoni, R., Hanss, D., Andreassen, C. A., & Molde, H. (2015). Dataspillavhengighet – en oversikt over utbredelse, måling, korrelater og behandling. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 15, 33-50.

Pallesen, S., Molde, H., Bjorvatn, B., Mentzoni, R., Hanss, D., Huang, K., & Andreassen, C. A. (2015). Behandling av dataspillavhengighet - en systematisk oversikt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 52, 483-490.