Hjem
Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)

Utlysning av midler til forskning på pengespill og/eller dataspill

NKSF eng
.
Foto/ill.:
UiB NKSF

Hovedinnhold

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning- SPILLFORSK lyste ut midler til forskning på pengespill og/eller dataspill med søknadsfrist 1. november 2018. Det kom inn 5 søknader og 3 prosjekter ble fikk innvilget søknadene sine. Hvert prosjekt ble tildelt NOK 150 000 og midlene skal brukes innen 01.07.2020.

SPILLFORSK vil også i fremtiden lyse ut midler for å stimulere til økt forskning på pengespill og dataspill.

For spørsmål knyttet til utlysning av midler kontakt Arne Magnus Morken (e-post: arne.morken@uib.no)