Hjem
Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)
selvhjelpsgrupper

Erfaringer med deltakelse i selvhjelpsgrupper for pengespillavhengige i Norge

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning har på oppdrag fra Helsedirektoratet laget en rapport om hvordan selvhjelpsgrupper for pengespillavhengige fungerer i Norge og hvordan deltakelse i disse oppleves av de pengespillavhengige. Vi ønsker å takke Spillavhengighet Norge og Anonyme Gamblere i Norge som bisto i rekrutteringen av deltakere til denne undersøkelsen. Vi vil også rette en stor takk til alle som deltok i intervjuene og bidro til å øke kunnskapen om et slikt viktig tema.

Deltakelse i selvhjelpsgrupper
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Erfaringer med deltakelse i selvhjelpsgrupper for pengespillavhengige i Norge