Hjem
Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)
behandlingsmetoder Behandlingssteder for penge- og dataspillproblematikk i Norge

Kartlegging av behandlingsmetoder og behandlingssteder for penge- og dataspillproblematikk i Norge

Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en kartlegging av behandlingsmetoder og behandlingssteder til personer med penge- eller dataspillproblematikk innenfor spesialisthelsetjenesten i Norge.

Kartlegging
Foto/ill.:
UiB

SPILLFORSK har i denne rapporten blant annet vurdert omfanget av behandlingstilbudet, innholdet i behandlingstilbudet og hvilken metodikk behandlingstilbudet var forankret i.

Rapporten konkluderer med at informasjonen som ligger på Helsenorge.no er mangelfull og etterlyser opplysninger om for eksempel hvilke behandlingsmetoder, behandlingsform og behandlere som inngår i de ulike tilbudene. Det vil også være nytting med informasjon om den særskilte kompetansen de ulike behandlerne/behandlingsstedene har og om de benytter manualbasert behandling eller ikke.

Kartleggingen indikerer at det er lite standardisering av metodikk på tvers av behandlingsinstitusjonene. Ingen av institusjonene tilbyr internettbasert behandling til sine pasienter. Dersom et slikt tilbud ble utviklet med nasjonalt nedslagsfelt og med høy faglig kompetanse og i tillegg var gratis tilgjengelig, kunne det avlastet spesialisthelsetjenesten.

Siden det også er kjent at mange som har penge– og dataspill ikke søker behandling ville et slik tilbud også kunne senket terskelen for å søke behandling.