Hjem
Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)
Nyhet

Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2019

19. mai 2020 publiserte vi en ny befolkningsundersøkelse om omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge. Datainnsamlingen ble foretatt høsten 2019 og vi inviterte 30 000 personer i alderen 16-74 år til å delta. Vi fikk inn 9248 svar og svarprosent ble 32.7%

Webinar Førde
Bilde fra offentliggjøringen av rapporten i Førde.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Undersøkelsen viste en signifikant økning i omfanget av pengespillproblemer i Norge. Resultatene viste at 8,8% av befolkningen ble kategorisert som lavrisikospiller (vs. 7,7% i 2015), 3,1% som moderat risikospiller (vs. 2,3% i 2015) og 1,4% som problemspiller (vs. 0,9% i 2015).

Vi har i rapporten antydet noen forklaringer på denne økningen i antallet som har pengespillproblemer i Norge.

  • Flere deltar i pengespill i dag enn for 4 år siden (økning fra 57,9% i 2015 til 63,6% i 2019).
  • Respondentene rapporterer om økt reklameeksponering for pengespill.
  • Pengespill er lettere tilgjengelig over internett enn før. Andelen som hadde spilt pengespill på mobiltelefon økte fra 17% i 2015 til 48,7% i 2019.
  • Det var også en økning i deltakelsen i relativt "aggressive spill" og en nedgang i deltakelsen i mer "ufarlige spill".
  • Jo mer problemer desto flere spill ser en ut til å delta i.
  • Det har også vært en økning i den totale omsettingen.
  • Andelen sårbare grupper har økt i befolkningen.