Hjem
Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)
Nytt forskningsprosjekt

Nytt forskningsprosjekt om effekten av dataspill (GAMER-studien)

Universitet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har sammen utarbeidet en spørreundersøkelse for barn og unge i alderen 6-18 år og foresatte om spillvaner, fysisk aktivitet, søvn, avhengighet og foreldreregulering av dataspill. Spørreundersøkelsen vil ta omtrent 20-30 minutter å gjennomføre og det er frivillig til å delta.

Gamerstudien
Foto/ill.:
Robert Brankovic

Formål med studien

Prosjektet vil deles inn i to moduler, hvor modul 1 vil se på sammenhengene mellom spilladferd, spilltid, fysisk aktivitet og søvn.

  • Spilladferd/tid brukt på spilling (elektronisk spørreskjema til barn/unge og foreldre)
  • Fysisk aktivitet (målt med kroppsbårne akselerometer)
  • Søvn (elektronisk spørreskjema til barn/unge og foreldre og kroppsbårne akselerometer)

Modul 2 vil undersøke foreldreregulering av spilling

  • Grensetting av barn og unges spilladferd og spilltid
  • Kvalitative intervjuer (barn og unge, samt foreldre)

Hva innebærer prosjektet?

Gaming er en samlebetegnelse for bruk av forskjellige data-, mobil- og konsollbaserte spill, hvor det primære mål er underholdning, utfordringer og sosialisering. Den organiserte formen for gaming kalles e-sport, og er satt sammen av ordene elektronisk og sport. E-sport innebærer konkurranser og turneringer, og er den raskest voksende sporten i verden, med store mengder tilskuere og pengepremier.

Det har lenge vært et negativt fokus på gaming, og til dels kan dette handle om for lite kunnskap om positive sider ved gaming og e-sport. Dette har ført til et negativt syn på gamere.. For de fleste er gaming en positiv aktivitet ved siden av andre fritidsaktiviteter. Samtidig er det grunn til å tro at de fleste foreldre ikke har nok kunnskap og forståelse for hvilken verdi og rolle gaming har for dagens unge.

Vi har i dag lite kunnskap om hvordan gaming påvirker barn og unges helse, sosiale adferd og forhold til spilling i Norge, og hvilke faktorer som kan ha en vesentlig rolle. Barn og unge som gamer og deres foreldre er derfor en stor og viktig målgruppe for å kartlegge temaet bredt inklusive et folkehelseperspektiv. Det er for eksempel få undersøkelser som har fulgt barn og voksne over tid der sammenhengen mellom dataspillbruk og helse er studert. Hvordan foreldre regulerer dataspill og hvilke utfall slik regulering har er også forholdsvis lite kjent.

Målet med dette prosjektet er derfor å undersøke betydningen gaming primært på unges fysiske og psykiske helse i et bredt perspektiv med utgangspunkt i langsgående undersøkelse basert på representative utvalg i Bergen.