Hjem
Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning (SPILLFORSK)
Oversikt over rapporter fra SPILLFORSK

Rapporter

SPILLFORSK har publisert flere rapporter om pengespill og pengespillproblem i Norge. Siden 2013 har SPILLFORSK publisert seks tverrsnittsstudier/prevalensstudier der målet er å si omtrent hvor mange som er har problemer med pengespill i en populasjon. SPILLFORSK har også publisert rapporter på andre temaområder som omfatter behandling av spilleproblem, de samfunnsøkonomiske kostnaden av pengespillproblem i Norge og opplevelsen av pengespill på ulike spillarenaer.

Hovedinnhold