Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Stemmerett

Stemmerettsjubileet 2013

11. juni 2013 var det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn. Ved Universitetet i Bergen ble stemmerettsjubileet markert gjennom flere arrangementer og i samarbeid med både Uni Rokkansenteret og Studentersamfunnet.

Hovedinnhold

Arrangementer

Hovedjubileumsuken i regi av Universitetet i Bergen. I løpet av fire dager ble det arrangert gjesteforelesninger, debatter, boklansering og utstillinger.

Mandag 10. juni 2013 

 • "Kvinner som gjekk føre"  (Utstilling) 
 • "Norske kvinners stemmerett" (utstilling) 
 • Boklansering og debatt på Litteraturhuset
  Presentasjon av boken «Norsk likestillingshistorie 1814-2013» av Hilde Danielsen, Eirinn Larsen og Ingeborg W. Owesen. Paneldebatt om utfordringer for likestilling i dagens Norge med Audun Lysbakken, Helga Hernes og Siv Jensen.

Tirsdag 11. juni 2013

Onsdag 12.juni:

Torsdag 13. juni 2013

14. - 15. oktober 2013

 • Som en del av hundreårsmarkeringen, vil Universitetet i Bergen og Uni Rokkansenteret arrangere en internasjonal konferanse: The Ida Blom Conference: Gendered citizenship: History, Politics and Democracy,  14.-15. oktober 2013

_____________________________________

3. -9. mars 2013 var det Jubileumsarrangement i regi av Studentersamfunnet.

 

Programkomité

 • Professor Inger Elisabeth Haavet, Det humanistiske fakultet
 • Professor Kristin Strømsnes, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Professor Gudrun Holgersen, Det juridiske fakultet
 • Professor Ellen Mortensen, SKOK
 • Professor Aina Schiøtz, Det medisinsk-odontologiske fakultet
 • Forsker Hilde Danielsen, Uni Rokkansenteret
 • Student Marianne Nerland, Studentersamfunnet i Bergen

Mandat

 1. Komiteen skal utarbeide et program for kvinnestemmerettsåret 2013
 2. Komiteen skal koordinere og eventuelt initiere arrangementer i de ulike fagmiljøene og samarbeide med hovedkomiteen om det samlede innholdet i programmet. Det er viktig at arrangementene ikke konkurrerer, men understøtter og utfyller hverandre.
 3. Universitetets studenter inkluderes i arbeidet. Det kan være aktuelt å gi støtte til spesielle undervisningsopplegg eller konferanser innrettet for studentene.