Hjem

Strategi

Illustrasjonsbilde strategi

Kunnskap som former samfunnet

Universitetet i Bergens strategi 2016–2022 «Hav, liv, samfunn» viser vårt verdigrunnlag, vår posisjon og vår rolle, og hvordan våre prioriteringer settes for å videreutvikle Universitetet i Bergen i tråd med dette.

Last ned strategien - nynorsk (PDF)

Last ned strategien - bokmål (PDF)

Universitetet i Bergen har vært, er og skal være et internasjonalt forskningsuniversitet hvor all aktivitet er basert på akademisk frihet og nysgjerrighetsdrevet forskning.

Våre oppdrag er å bidra med kompetanse til samfunnet gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Fakultetene og Universitetsmuseet representerer våre viktigste kunnskapsarenaer.

Vi skal vise frem relevansen av forskning og utdanning. Meningsbryting og kunnskapsformidling er en forutsetning for å utvikle akademia og et demokratisk samfunn.

Strategien
Portrett av Margareth Hagen

Universitetets strategi skal revideres

Siden 2016 har UiB styrt etter en strategi der hav, liv og samfunn har vært både stikkord og bærebjelker. Når virkemidlene i strategien nå skal justeres, blir studentenes og de ansattes innspill viktige, sier prorektor Margareth Hagen.

Nyheter
Illustrasjon av Alrek helseklynge

Helseklynga får namnet Alrek helseklynge

Helsecampus Årstadvollen skiftar namn til Alrek helseklynge. Det nye namnet på klyngesatsinga blei vedteke på universitetsstyremøte 12. april 2018.

Nyhet
Åpningsseremoni

– En stolt dag

UiBs nye Senter for fremragende forskning er nå offisielt åpnet.

INTERNASJONALE SAMARBEID
Arbeidere maler en regjeringsbygning i byen Hangzhou i Zhejiang-provinsen i Kina.

Handlingsplan for Kina vedtatt

Universitetsstyret støttet utvikling av økt samarbeid mellom UiB og kinesiske universiteter og vedtok den fremlagte handlingsplanen for Kina enstemmig.

Statsbudsjettet 2018
Studentar på tokt

Vil samle dei marine miljøa i Bergen

Regjeringa set fart på utgreiinga av ei samlokalisering av dei marine miljøa i Bergen, og løyver ti millionar kroner til prosessen.