Hjem

Arbeid med ny UiB-strategi 2023–2030

Hovedinnhold

Bilde av ugle mot blå himmel

Strategiprosess

I 2022 skal det utarbeides ny strategi for Universitetet i Bergen. Alle ansatte og studenter inviteres i å ta del i prosessen.

På denne siden vil du finne oppdatert informasjon om strategiarbeidet.

Nyhet
Bilde av museplass 1

Utkast til ny strategi lagt fram i universitetsstyremøtet

Torsdag 24. november var det klart for styremøte ved Universitetet i Bergen. På agendaen sto blant annet en orienteringssak der utkastet til ny strategi for 2023-2030 ble lagt fram.

Nyhet
Margareth Hagen innledere på innspillsmøte for strategien.

UiB som arbeidsplass: -Mange gode innspill til strategien

Universitetet i Bergen inviterte hele universitetet til innspillsmøte om UiB som arbeidsplass. Innspillene tas med i strategiarbeidet som pågår for fullt.

Åpent møte:
BIlde av Antonia Johanessen

Fikk innspill om mangfold og inkludering

– Å arbeide med mangfold er å ta ansvar for universitetsfellesskapet. Som samfunnsinstitusjon er det vårt ansvar å gi både kollegaer og studenter like muligheter til å ta del i kunnskapsutviklingen, sier rektor Margareth Hagen.

strategiarbeidet
bilde av mannlig student med VR-briller

Dette skjer nå

Strategiprosessen er en viktig del av et levende universitetsdemokrati. Denne våren blir det lagt til rette for en åpen og inkluderende prosess hvor ansatte og studenter er invitert til å bidra. Her er noen viktige milepæler.

Kunnskapsgrunnlag for strategien
bilde fra christie

Notat: UiBs arbeid med strategien 2023-2030

Dette analysedokumentet vil være en del av kunnskapsgrunnlaget for UiBs nye strategi. Analysene skal danne et bilde av UiB, se på relevante utviklingstrekk og drøfte tiltak som er viktige for å sikre våre kjerneverdier og videreutvikle UiBs profil. Les analysenotatet her.

Illustrasjon som viser tommel opp, utropstegn og tommel ned