Hjem

Arbeid med ny UiB-strategi 2023–2030

Hovedinnhold

Bilde av ugle mot blå himmel

Strategiprosess

I 2022 skal det utarbeides ny strategi for Universitetet i Bergen. Alle ansatte og studenter inviteres i å ta del i prosessen.

På denne siden vil du finne oppdatert informasjon om strategiarbeidet.

Innspillmøte til ny strategi:
bilde fra innspillsmøte studenter

Dette er studentenes ønsker for UiBs neste strategiperiode

Fredag holdt Studentparlamentet sitt eget innspillmøte til ny strategi (2023-2030) i Egget på Studentsenteret. Her ga studentene ideer UiBs neste strategiperiode.

Dine meninger teller
Bilde av magnoliablomstring på UiB

Gi dine innspill til ny strategi

Hva er viktig for deg som student eller ansatt ved UiB? Hvordan tenker du UiB bør utvikles i de kommende årene? Bidra til med dine innspill til strategi@uib.no.

Kunnskapsgrunnlag for strategien
bilde fra christie

Notat: UiBs arbeid med strategien 2023-2030

Dette analysedokumentet vil være en del av kunnskapsgrunnlaget for UiBs nye strategi. Analysene skal danne et bilde av UiB, se på relevante utviklingstrekk og drøfte tiltak som er viktige for å sikre våre kjerneverdier og videreutvikle UiBs profil. Les analysenotatet her.

Klart for styreseminar:
museplass med ukrainsk flagg

Ambisjoner for et nytt tiår

Onsdag 4. mai er satt av til et seminar for Universitetsstyret, universitetsledelsen og dekaner. Styreseminaret har tittelen "Ambisjoner for et nytt tiår".

strategiarbeidet
bilde av mannlig student med VR-briller

Dette skjer nå

Strategiprosessen er en viktig del av et levende universitetsdemokrati. Denne våren blir det lagt til rette for en åpen og inkluderende prosess hvor ansatte og studenter er invitert til å bidra. Her er noen viktige milepæler.

Illustrasjon som viser tommel opp, utropstegn og tommel ned