Hjem

Arbeid med ny UiB-strategi 2023–2030

Hovedinnhold

Bilde av ugle mot blå himmel

Strategiprosess

I 2022 skal det utarbeides ny strategi for Universitetet i Bergen. Alle ansatte og studenter inviteres i å ta del i prosessen.

På denne siden vil du finne oppdatert informasjon om strategiarbeidet.

Åpent møte:
BIlde av Antonia Johanessen

Fikk innspill om mangfold og inkludering

– Å arbeide med mangfold er å ta ansvar for universitetsfellesskapet. Som samfunnsinstitusjon er det vårt ansvar å gi både kollegaer og studenter like muligheter til å ta del i kunnskapsutviklingen, sier rektor Margareth Hagen.

UiB 2023-2030:
Bilde av arbeidsgruppa

– Vi har høge ambisjonar mot 2030

Arbeidsgruppa som skal jobbe med UiB sin strategi for 2023-2030 har hatt sitt første ordinære møte. Etter planen vil Universitetsstyret vedta den nye strategien tidleg i 2023.

Dine meninger teller
Bilde av magnoliablomstring på UiB

Gi dine innspill til ny strategi

Hva er viktig for deg som student eller ansatt ved UiB? Hvordan tenker du UiB bør utvikles i de kommende årene? Bidra til med dine innspill til strategi@uib.no.

strategiarbeidet
bilde av mannlig student med VR-briller

Dette skjer nå

Strategiprosessen er en viktig del av et levende universitetsdemokrati. Denne våren blir det lagt til rette for en åpen og inkluderende prosess hvor ansatte og studenter er invitert til å bidra. Her er noen viktige milepæler.

Kunnskapsgrunnlag for strategien
bilde fra christie

Notat: UiBs arbeid med strategien 2023-2030

Dette analysedokumentet vil være en del av kunnskapsgrunnlaget for UiBs nye strategi. Analysene skal danne et bilde av UiB, se på relevante utviklingstrekk og drøfte tiltak som er viktige for å sikre våre kjerneverdier og videreutvikle UiBs profil. Les analysenotatet her.

Illustrasjon som viser tommel opp, utropstegn og tommel ned