Hjem

Strategi

Illustrasjon til UiBs strategi. Ugle som flyger.

Kunnskap som former samfunnet

Universitetet i Bergens strategi 2019–2022 viser våre verdier, vår styrke og vår samfunnsrolle, og hvordan vi prioriterer for å videreutvikle universitetet i tråd med dette. 

Last ned strategien (PDF)

Universitetet i Bergen er et internasjonalt forskningsuniversitet hvor all aktivitet er basert på akademisk frihet og nysgjerrighetsdrevet forskning.

Vårt formål er å søke, utvikle og røkte kunnskapen gjennom fremrangende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. 

Fakultetene og Universitetsmuseet representerer våre viktigste kunnskapsarenaer. 

Vi skal vise frem relevansen av forskning og utdanning. Meningsbrytning og kunnskapsformidling er en forutsetning for å utvikle akademia og et demokratisk samfunn. 

Strategien
Portrett av Margareth Hagen

Universitetets strategi skal revideres

Siden 2016 har UiB styrt etter en strategi der hav, liv og samfunn har vært både stikkord og bærebjelker. Når virkemidlene i strategien nå skal justeres, blir studentenes og de ansattes innspill viktige, sier prorektor Margareth Hagen.

BÆREKRAFTSMÅL 14
A student from the University of Bergen holds a starfish found in the waters close to Bergen, Norway.

UiB blir offisiell FN-partner for bærekraftig hav

Universitetet i Bergen (UiB) er tildelt en ledende rolle i arbeidet med bærekraftsmål 14, Liv under vann, på vegne av FN-organisasjonen United Nations Academic Impact. UiB skal inspirere og motivere partnere globalt i arbeidet for kunnskap om et bærekraftig hav.

Forskning fra SapienCE
The origin of sewing technology. Palaeolithic eyed needles from France (left and centre) and China (right)

UiB-forsker setter syhistorien i nytt lys

Gode klær og mote har vært viktig for oss helt siden tidlig steinalder. En ny internasjonal studie viser hvordan syteknikken har utviklet seg fra de første nålene ble oppfunnet for 73 000 år siden. Funnene viser tidlige spor av avansert klesproduksjon, og at klær allerede den gang handlet om mer enn...

Nyheter
Illustrasjon av Alrek helseklynge

Helseklynga får namnet Alrek helseklynge

Helsecampus Årstadvollen skiftar namn til Alrek helseklynge. Det nye namnet på klyngesatsinga blei vedteke på universitetsstyremøte 12. april 2018.

INTERNASJONALE SAMARBEID
Arbeidere maler en regjeringsbygning i byen Hangzhou i Zhejiang-provinsen i Kina.

Handlingsplan for Kina vedtatt

Universitetsstyret støttet utvikling av økt samarbeid mellom UiB og kinesiske universiteter og vedtok den fremlagte handlingsplanen for Kina enstemmig.