Hjem
Strategi 2023–2030

Læringsmiljø og studiested

Hovedinnhold

  • Tilby studentene mulighet til å velge emner fra ulike fagområder og tilrettelegge for utvikling av studieprogram på tvers av fag og fakulteter
  • Innlemme studentene mer i forskningsarbeid og utdanne en større andel kandidater på masternivå
  • Tilby moderne digitale og fysiske læringsarenaer, laboratorier som inviterer til samarbeid og kompetansetrening, og god tilgang til de vitenskapelige samlingene
  • Tilby studentene opplæring i digital forståelse, kunnskap og kompetanse uavhengig av deres studieprogram og nivå
  • Utvikle studentdemokratiet og studentfrivilligheten gjennom aktiv studentmedvirkning
  • Arbeide for inkluderende læringsmiljø for studenter med ulike behov, bakgrunn og identitet gjennom tiltak og ordninger som vektlegger mestring, trivsel og helse
  • Stimulere til tettere kontakt mellom studenter og arbeidsliv, og bruke kunnskapsklyngene som arena for studentinnovasjon
  • Arbeide for studentrekruttering fra hele landet og for en mer sosial rekruttering