Hjem
Strategi 2023–2030

Utdanning av høy kvalitet

UiB skal utdanne kandidater som kan forme morgendagens samfunn, arbeids- og næringsliv med perspektiver fra ulike fagområder. Vi skal gi studenter et faglig fundament som varer hele livet og som bidrar til å skape kompetente og reflekterte samfunnsborgere.

Forsker undersøker maskin
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Utdanningen ved UiB er forskningsbasert og tett koblet tilkunnskapsutviklingen. Den faglige bredden i utdanningstilbudet er et fortrinn for studentene våre som kan tilegneseg kunnskap fra mange ulike fagområder. Utdanningen vår legger vekt på varig og solid kunnskap, ferdigheter i vitenskapelig eller kunstnerisk metode, og personlig utvikling.Våre studieprogrammer fremmer selvstendighet, samarbeid, kritisk tenkning og kreativitet.

Studentkulturen, med de mange frivillige studentorganisasjonene, skaper et rikt studentliv, er formende for den enkelte student, og er en viktig del av UiBs rolle som samfunnsinstitusjon og studiested.

Våre studenter kommer fra hele verden og deltar i et inkluderende og mangfoldig universitetssamfunn. Med vår unike plassering i Bergen setter vi det fysiske læringsmiljøet og studentfelleskapet i sentrum. Vi er et foregangsuniversitet når det gjelder studentdemokrati.

UiB tilbyr livslang læring, kompetanseheving og kunnskapsoverføring til samfunnet, også gjennom forskningsbaserte og fleksible etter- og videreutdanninger.