Hjem
Strategi 2023–2030

Kunnskapsformidling, samfunnsdialog og innovasjon

UiB skal være en åpen kunnskapskilde og en fremragende arena for forskningsbasert kunnskapsoverføring og samfunnsdialog.

Media City Bergen i kveldssol
UiBs kunnskapsklynger er etablert for å gi gode rammeverk for forskningens og utdanningens interaksjon med samfunnet. Gjennom infrastruktur, innovasjonsaktiviteter og rekruttering av talenter, samhandler vi med eksterne partnere innenfor tematisk avgrensede områder. Her fra Media City Bergen, som blant andre huser MediaFutures. Dette er et av UiBs sentre for forskningsbasert innovasjon (SFI) som ser på utfordringer med falske nyheter. SFI er et nasjonalt virkemiddel som bygger opp om innovasjon basert på solid forskning i samarbeid med næringsaktører.
Foto/ill.:
Simon Skjelvik Brandseth

Hovedinnhold

Forskningsformidling og deltagelse i samfunnsdebatt er en vesentlig del av UiBs akademiske kultur og ansvar. Formidling av forskningens rolle for samfunnsutviklingen skaper tillit og en kultur som verdsetter kritisk tenkning og et kunnskapsbasert ordskifte. Skapende og utøvende kunst og forskningsbaserte utstillinger er en viktig del av vårt samspill med omverden. Universitetsmuseet og Universitetsbibliotekets samlinger og utstillinger er sentrale forvaltningsoppgaver for UiB.

Vårt innovasjonsarbeid overfører kunnskap og nye anvendelser av forskning til samfunnet. UiB har sterke tradisjoner for å sette kunnskap i bruk gjennom nye teknologiske løsninger, tjenesteinnovasjon og sosial innovasjon. Studentene utgjør en kraft i innovasjonsarbeidet.

Med vår sentrale rolle i kunnskapsbyen Bergen, våre kunnskapsklynger og sentre for forskningsdreven innovasjon (SFI), er vi en naturlig og åpen møteplass for samarbeid mellom nærings-, kultur- og samfunnsliv, både nasjonalt og internasjonalt.