Hjem
Strategi 2023–2030

Universitetssamfunnet og organisasjon

UiB skal være et attraktivt arbeids- og studiested som rekrutterer og utvikler sterk kompetanse og fremmer en samarbeidskultur om felles høye ambisjoner.

Flyfoto over Bergen
Kunnskapsinstitusjonene i Bergen utgjør med sine studenter og ansatte om lag 50 000 mennesker, eller om lag 20 prosent av byens befolkning. UiB er et byuniversitet, som strekker seg seg fra byfjorden til Ulriken; fra Sydneshaugen via Nygårdshøyden til Møllendal og Årstad. UiB ønsker å bidra til utviklingen av kunnskapsbyen Bergen som et nasjonalt kraftsentrum for forskning og høyere utdanning. Bergen er havbyen, mediebyen, finansbyen og kulturbyen, og har aktivitet innen en stor, faglig bredde. Det er sterke partnerskap i med næringslivet, kulturlivet, helsesektoren og offentlig forvaltning som i sum gjør Bergen til Norges ledende kunnskapsby med en sterk internasjonal profil.
Foto/ill.:
Varde film

Hovedinnhold

UiB er et internasjonalt akademisk felleskap. Vi verner om akademisk frihet og et tolerant ytringsrom. Som universitet vektlegger vi et inkluderende og inspirerende arbeids- og læringsmiljø som inviterer til faglig kreativitet, dristighet og nyskaping. Vi kjennetegnes av sterke fagmiljøer, kollegial deling og felles ambisjoner om høy kvalitet.

UiB legger vekt på at ansatte har gode muligheter til faglig utvikling for å kunne møte endringer i arbeidsmetoder, teknologi og samfunn. Vi har et sterkt rekrutteringsgrunnlag og arbeider for en rekrutteringspraksis som kjennetegnes av kvalitet, langsiktighet, likestilling og mangfold.